24. april 1896: Generalpolkovnik Jaka Avšič

 24. april 1896: Generalpolkovnik Jaka Avšič

Generalpolkovnik JLA Jaka Avšič, ki se je rodil 24. aprila 1896 v Ljubljani, je bil najizrazitejši kritik razmer v JLA v slovenskem prostoru. Svoje temeljne zahteve je leta 1970 najprej predstavil političnim in oblastnim organom in organizacijam. Ker nanje ni bilo nikakršnega odziva, jih je objavil tudi v reviji Sodobnost. Šlo je za (so)rabo tudi slovenskega jezika kot jezika vodenja in poveljevanja v JLA. Slovenskega jezika tedaj v vojski niso uporabljali nikjer.

Vojaške oblasti so vojnim obveznikom pojasnjevale, da v JLA govorijo ≫vojnički≪ jezik in ne srbohrvaškega. Zahteva po uporabi slovenščine kot vojaškega jezika je Avšiča vodila k predlogoma za odpravo eksteritorialnega služenja vojaškega roka ter za oblikovanje nižjih enojezikovnih enot v okviru enotne JLA.

Njegovi argumenti so temeljili na ustavnih normativnih določilih, pa tudi na trditvi, da bo ob rabi slovenščine večja tudi obrambna moč. Slovenska politična elita se je odločila za molk o njegovem pisanju, s posredno zavrnitvijo pa se je na te zahteve odzval tudi vojaški vrh.

DELITE