Category : Aktualno

Slovenski rod

Da se ne pozabi: Obletnica smrti Uroša Šušteriča, vojvode Triglavskega

Danes je slovenski kulturni praznik. Hkrati pa peta obletnica smrti Uroša Šušteriča (1924-2018), vojvode Triglavskega. Uroš je bil ponosen pripadnik ravnogorskega gibanja in odporniške Jugoslovanske vojske v domovini (JVvD) med drugo svetovno vojno, v kateri je bil dejaven od samega začetka. Veljal je za odločnega protinacista in protikomunista, hkrati pa je znal ostro obsoditi tudi […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Ti presneti davki

V časih, ko uvajajo novo davčno zakonodajo, poglejmo, kako so to reševali v Državi SHS. 8. februarja 1928 je bila namreč z novim zakonom o neposrednih davkih uvedena enotna davčna obremenitev v vsej državi. Po novem zakonu je bila dohodnina odpravljena in je bilo šest direktnih davkov: davek na dohodek od zemlje (zemljarina), od zgradb, […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Zedinjena Slovenija in Matija Majar Zilski

V Goričah pri Šmohorju se je rodil 7. februarja 1809 narodni buditelj Matija Majar Zilski. Najdlje je služboval kot kaplan v Celovcu in kot župnik v Gorjah v Zilji. Zadnja leta je preživel skoraj slep v Pragi. Najpomembnejšo vlogo je odigral leta 1848, ko je bil med oblikovalci slovenskega političnega programa najbolj odločen. Prvi je […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Bogdan Derč

Prvi redni profesor pediatrije na ljubljanski medicinski fakulteti Bogdan Derč se je rodil v Ljubljani 6. februarja 1880. Kranjska deželna bolnišnica v njegovem času še ni imela otroškega oddelka. Edina otroška zdravstvena ustanova je bila Elizabetina bolnišnica, ki je imela 13 postelj, vodili in vzdrževali pa so jo Nemci in v njej ni bilo prostora […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Bornovi iz Tržiča

Nemški bančnik baron Julij Born, ki je v okolici Tržiča leta 1891 odkupil tržiško gozdno veleposest Kranjske industrijske družbe, je umrl 5. februarja 1897. Bil je član nemške judovske rodbine podjetnikov in industrialcev. Na Slovensko je prišel iz Berlina, ko je kot specialist za saniranje gospodarskih podjetij v težavah leta 1891 odkupil tržiško gozdno veleposest […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Slovenska matica

Pred 1. svetovno vojno je Slovenska matica kot osrednja slovenska kulturna ustanova nadomeščala univerzo in akademijo znanosti in umetnosti. Imenovali so jo tudi ≫mater našega znanstvenega slovstva≪. Ustanovili so jo v Ljubljani 4. februarja 1864. Bila je vseslovensko založniško, znanstveno in kulturno društvo. Za prvega predsednika so izvolili politika in pesnika Lovra Tomana. Decembra je […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Stavka za slovenščino

Štirje uredniki in urednice Radia 2 iz Celovca so 3. februarja 2003 začeli enotedensko opozorilno gladovno stavko, ker je avstrijska radiotelevizija (ORF) konec leta 2002 prenehala financirati radijsko postajo Koroških Slovencev. Povedali so, da hočejo v imenu slovenske manjšine opozoriti tudi mednarodno javnost, da Avstrija ne izpolnjuje obveznosti do manjšin na medijskem področju. Stavka naj […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Skalaši in alpinizem

2. februarja 1921 so ustanovili Turistov klub Skala. Njegovi člani naj bi gojili navadnim smrtnikom prenevarno plezanje po prvenstvenih smereh v stenah, smučanje in planinsko fotografiranje. Prvi mejnik slovenskega alpinizma sicer predstavlja vzpon štirih Bohinjcev na Triglav leta 1778. Načrtneje so začeli gojiti alpinizem predvsem Valentin Stanič, Henrik Tuma in Julius Kugy. Konec stoletja je […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Zveza slovenskih izseljencev

V okviru Osvobodilne fronte za Slovensko Koroško so 1. februarja 1946 ustanovili Zvezo slovenskih izseljencev (ZSI). To je bila slovenska organizacija na avstrijskem Koroškem za utrjevanje spomina na čas pregnanstva in protifašističnega boja. Že 13. avgusta je bila protizakonito razpuščena. Britanske zasedbene sile in avstrijske oblasti so ji delovanje dovolile šele od 22. 7. 1947. […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Blaž Arnič

Slovenski skladatelj Blaž Arnič se je rodil 31. januarja 1901 v Lučah ob Savinji. Od leta 1945 je bil redni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je eden najbolj izrazitih slovenskih simfoničnih skladateljev. Najprej se je opiral na tradicijo Antona Brucknerja in ruske peterice, potem pa je izoblikoval lasten slog, ki bi ga lahko […]Preberi več .