Category : Aktualno

Slovenski rod

Na današnji dan: “Zgovorni” član predsedstva

Dr. Mihu Brejcu, ki je takrat reorganiziral Službo državne varnosti v Varnostno informativno službo, je 17. junija 1991 prinesel njegov namestnik zapis telefonskega pogovora med italijanskim konzulom Cristianijem in članom predsedstva RS Cirilom Zlobcem, v katerem je Zlobec Cristianiju povedal datum osamosvojitve, 25. junij 1991. Ker je ta datum veljal za državno skrivnost najvišje stopnje, […]Preberi več .

Aktualno

Minister Arčon na XI. konferenci slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes na Brdu pri Kranju udeležil uvodne slovesnosti XI. konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, ki je namenjena povezovanju, sodelovanju ter izmenjavi izkušenj in stališč znanstvenikov in gospodarstvenikov v Sloveniji z rojaki, delujočimi po svetu. V svojem pozdravnem nagovoru je […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Nastajanje slovenskega grba

Slovenski grb je nastajal po precej živahnih razpravah. Tudi 16. junija 1991 sta predsednik skupščine dr. France Bučar in podkomisija za izbiro državnih simbolov prišla nekajkrat v močna nasprotja. Podkomisija (v njenem imenu je poročal Zvone Žagar) je poročala, da je njena podskupina z Nikom Kraljem in Božom Otorepcem prišla do zaključka, da predlagan dopolnjen […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Ivan Grohar

V bajtarski družini v Spodnji Sorici se je 15. junija 1867 rodil slovenski slikar Ivan Grohar. S podporo kranjskega deželnega odbora je obiskoval Deželno risarsko šolo v Gradcu. Vse bolj je uspeval kot slikar nabožnih podob in tako je dobil tudi naročilo za dve sliki za novo cerkev na Brezjah. Njegovi sliki sta bili sprejeti […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Slovenci in pomorstvo

V slavni veliki Avstro-Ogrski Slovenci še zdaleč niso igrali tako podrejene ali pa nepomembne vloge, kot so še pred časom nekateri prikazovali v cilju prepričevanja, da smo narodnostno v polni meri zaživeli šele v jugoslovanski oziroma srbski navezanosti. Verjetno tudi zaradi tega v našem šolskem čtivu še sedaj ni zapisano kaj več o tem, da […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Slovenščina v šoli

12. junija 1773 je dvorna pisarna na Dunaju izdala odlok, s katerim je zahtevala, naj se v Ljubljani ustanovi normalka ter za ravnatelja postavi Blaža Kumerdeja. Slovenski jezikoslovec Blaž Kumerdej se je odločno zavzemal za ustanovitev šol na Kranjskem s poukom v slovenskem jeziku. Na Dunaj je poslal načrt, ki je nasprotoval vladni praksi uvajanja […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Priznanje Koroškim Slovencem

Posvetovalni deželni odbor za Koroško, ki je koroškim Slovencem v posebni izjavi izrazil priznanje za njihov prispevek k zmagi nad nacizmom, je 11. junija 1945 britanskim zasedbenim oblastem predložil tudi obsežen program za izboljšanje položaja koroških Slovencev. Program je obsegal več točk: 1. odprava krivic, ki so jih povzročili nacisti; preklic izselitve in vrnitev posesti […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Nova revija

Šestdeset uglednih slovenskih kulturnikov je 10. junija 1980 na pristojne politične organe naslovilo predlog za ustanovitev nove revije. Predlog so sestavili Niko Grafenauer, Tine Hribar, Andrej Inkret, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak in Dimitrij Rupel. Pobuda za ustanovitev revije, okoli katere naj bi se združili znani kritiki družbenih razmer, pri oblasteh ni naletela na najboljši […]Preberi več .