Category : Aktualno

Aktualno

Na današnji dan: Izgon protestantov

Protireformacija je dosegla vrh z nastopom vladavine nadvojvode Ferdinanda II. Jeseni leta 1598 je ukazal, da mora v vseh deželnoknežjih mestih in trgih prenehati protestantsko bogoslužje in da morajo predikanti mesta zapustiti. Leta 1599 je tudi plemstvu in meščanstvu ukazal, naj se vrneta v katoliško vero ali pa zapustita njegove dežele. V podporo Ferdinandovemu odloku […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Josip Vandot, junak mladinske literature

V Kranjski Gori se je 15. januarja 1884 rodil slovenski mladinski pisatelj, avtor Kekca, Josip Vandot. Njegovi literarni začetki segajo v gimnazijsko obdobje. Pisal je črtice in povesti, najbolj pa se je uveljavil s pripovedmi o Kekcu. Po smrti so bile objavljene še povesti Kekec nad samotnim breznom, Kekec na volčji sledi, Kekec na hudi […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Župan in guverner v ZDA

Obudimo zapis pesnika Ivana Zormana, ki je 14. januarja 1955 v Ameriški domovini objavil posebno hvalnico Franku Lauschetu, znani osebnosti v ameriškem političnem, gospodarskem in kulturnem življenju, ki ga je zaradi protikomunistične drže zamolčevala matična Slovenija. Rodil se je leta 1895 slovenskim staršem v Clevelandu, ≫prestolnici≪ ameriških Slovencev, in je s svojim delom zaznamoval tudi […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Zeleno zlato Savinjske doline

Prvi stalni nasad hmelja v Savinjski dolini, ki ji sedaj pravijo dežela zelenega zlata, je zasadil hmeljar in narodnjak Janez Hausebbichler, ki se je rodil v Žalcu 13. januarja 1838. Bil je med organizatorji savinjskega tabora leta 1881 in celjske Zveze slovenskih posojilnic. Napisal je knjižico Navod o hmeljariji. Pravi razmah proizvodnje hmelja se je […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Strankarsko vrenje v Sloveniji

Državni zbor je 12. januarja 1993 izvolil dr. Janeza Drnovška za predsednika slovenske vlade. Dobil je 48 glasov od 90 možnih. Mandatarju je uspelo sestaviti tako imenovano ≫veliko koalicijo≪. Izvoljena je bila nova vlada, za katero je glasovalo 60 poslancev. Volitve so v naslednjih mesecih precej vplivale na spremembo slovenske strankarske podobe. Nekatere od strank, […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Porodničar Anton Makovic

V Kostanjevici na Krki se je 11. januarja 1750 rodil slovenski porodničar in prvi predavatelj za medicinsko vedo Anton Makovic. Študiral je na Dunaju, kjer je 26 let star pridobil magisterij iz anatomije, porodništva in kirurgije. V Ljubljani je imel zasebno zdravniško prakso. Deloval je kot ≫meščanski kirurg in svobodni magister porodniške umetnosti≪. Anton Makovic […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Tončka Marolt

Slovenska sopranistka, operna pevka in zbirateljica ljudskih pesmi in plesov Tončka Marolt se je rodila v Špitaliču 10. januarja 1894. Po maturi na ljubljanskem učiteljišču je dve leti poučevala, nato na konservatoriju v Ljubljani študirala solopetje in klavir. Pela je v operah v Ljubljani, Mariboru in Osijeku. Ko se je poročila s Francetom Maroltom, se […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Slovenska matica

9. januarja 1951 so ustanovili Slovensko izseljensko matico z namenom, da z novinarskimi, kulturno-prosvetnimi in zgodovinsko- dokumentacijskimi sekcijami pomaga slovenskim izseljencem. Stiki z izseljenci so bili omejeni na jugoslovanski državi in socialističnemu sistemu naklonjene posameznike in društva. Mnogi izseljenci še vedno ne sprejemajo matice, ker vidijo v njej zgolj ≫ostanek≪ starega sistema. Po osamosvojitvi Sloveniji […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Murska republika in Vilmoš Tkalec

Učitelj in politik Vilmoš Tkalec, ki se je rodil 8. januarja 1894 v Turnišču, je postal predsednik Murske republike, ki je bila politična in upravna ureditev v Prekmurju od 29. 5. do 3. 6. 1919. Po razglasitvi Madžarske republike svetov (sovjetov) je postal 12. aprila 1919 vodja sveta Slovenske krajine. 29. maja je dosegel razglasitev […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Zdrava Marija Antona Schwaba

Slovenski zdravnik, zobozdravnik in skladatelj Anton Schwab je zložil na besedilo Ksaverja Meška eno svojih najlepših pesmi Zdravo Marijo. Rodil se je 7. januarja 1868 v Preboldu v Savinjski dolini, umrl pa v Ljubljana1 29. junija 1938. V letih 1903 – 13 je vodil Celjsko pevsko društvo. V glasbi je bil samouk, vendar njegove skladbe, […]Preberi več .