Svetniški priimek Janša

Priimek Janša je nastal enako kot priimek Jančar, iz svetniškega imena Janez. Na Slovenskem j eime zelo priljubljeno, saj je priljubljen tudi svetnik. A simbolika kresovanja je še iz predkrščanskih časov pozna antike. Več o tem piše Gorenjski glas v zadnjih dveh petkovih številkah. Imamo dve gnezdi priimka. V Sloveniji živi 330 ljudi s tem priimkom. […]

Kako je nastal priimek Zupan in kako Zupančič

Priimek Zupančič je nastal iz Zupana. Gre za nekakšen poklicni priimek. Beseda je izjemno stara, praslovanska in označuje starešino. Slovenski narod je zelo politično nadarjen. Čeprav je slovenska sodobna državnost stara dobrih 100, neodvisnost pa 30 let, bi lahko zaradi izjemno visokega števila »političnih« priimkov sklepali, da imamo Slovenci politiko v genih. 3116 Zupanov, 4618 […]

Izvor priimka Lukan: čebulni ali svetniški priimek

Priimek Lukan je svetniški priimek. Kar sicer ne pomeni, da so prav vsi Lukani svetniki, marveč, da je priimek nastal iz imena svetnika. Torej gre za priimek iz imena, menski priimek. Sinovi Luka so postali Lukežiči, Lukeži, Lukančiči, ali pa tudi Luka. Luka kot priimek je sicer izginil, leta 1948 pa je še obstajal na […]

Gorski priimki Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije, ki na spletu ponuja podatke o imenih in priimkih prebivalcev Slovenije, je tokrat objavil zanimivo fotografijo, pod katero so objavili: “Med imeni slovenskih dvatisočakov najdemo kar nekaj takih, s katerimi se podpisujejo tudi nekateri prebivalci Slovenije. Danes smo tako pobrskali za »gorskimi« priimki.” Imen in priimke sicer dobimo na njihovih spletnih […]

O izvoru priimka Mrčun, Merčun, Merčon in Marčun

V jutrišnji številki Gorenjskega glasa bo opisan izvor in pomen priimka Merčun. Povezan je z merjenjem količine vina v ljubljanskih krčmah. Število priimka se v zadnjih desetletjih počasi niža. V Sloveniji živi 82 Merčunov, leta 2006 pa jih je bilo 98. Mrčunov je 67, leta 2006 pa jih je bilo 70. Marčunov je danes 84, […]

O izvoru priimka Jerman

Priimek Jerman izvira iz imena Herman. A obstajajo še tri hipoteze, posebej za primorske Jermane.

Kako in zakaj je nastal priimek Praprotnik

“Ob priimku Praprotnik hitro pomislimo na košato gozdno praprot. In njena njena semena, ki ti o kresni noči, če se usujejo v škorenj, storijo, da lahko razumeš jezik živali,” piše Tino Mamić v zadnjem Gorenjskem glasu, kjer opisuje, kako je nastal priimek Praprotnik. Okoli tisoč Praprotnikov živi na svetu, 785 v Sloveniji, 105 v Avstriji […]

Kaj pomeni priimek Bernik

Priimek Bernik je poklicni priimek. A ne gre za pobiralca gozdnih jagod, ki bi jih prodajal na tržnici. Tudi s pobiranjem bere, darov za Cerkev, nima nič. Priimek namreč izvira iz berača. Jezikoslovec Marko Snoj pa postavlja še vde hipotezi in glede na zgodovinske razsiakve je bolj verjetno, da so gorenjski Berniki nastali iz besede […]

Erjavec – priimek je nastal iz tabuja

Priimka Erjavec najdemo največ na Gorenjskem in jugovzhodno od Ljubljane. V državi živi 1727 ljudi s priimkom Erjavec, 81 Erjavškov in 87 ljudi s priimkom Erjavc. Čeprav beseda pomeni barvo, pa ne gre za priimek podoben Črnčecem, Černetom ali Beletom in Belcem. Nastal je iz tabuja, prepovedane besede. Najbolj znan Erjavec je vsekakor dolgoletni minister […]

O nastanku priimka Čušin – poreklo je furlansko, gnezdo Breginjski

Priimek Čušin, ki ga najdemo tudi na Gorenjskem, je v resnici furlanskega izvora. Čušini namreč izvirajo s skrajnega zahoda države. V času fašizma pa so zaradi pritiskov prišli v osrednjo Slovenijo. Gorenjski glas je objavil zgodbo o tem v dveh delih. Včeraj je bil objavljen še drugi del. V njem je napisano tudi, odkod prihajata […]