O nastanku priimka Rozman

Gorenjski glas ob petkih objavlja novo rubriko z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar in Lomberger. Tokrat je na vrsti priimek Rozman. Razlaga priimka Rozman je vse drugo kot preprosta, saj je razlag […]

Kako je nastal priimek Lombergar

Gorenjski glas ob petkih objavlja novo rubriko z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol in Gerjol. Tokrat je na vrsti priimek Lombergar. V Sloveniji je priimek Lombergar eden od najstarejših, saj ga najdemo že v […]

Gorenjski priimki: Kako in zakaj je nastal priimek Gerjolj, pa

Gorenjski glas ob petkih objavlja novo rubriko z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki Naglič, Nagel in Starman. Danes je na vrsti drugi del članka o priimkih Gerjolj, Grjol in Gerjol. Danes teden pa bo na vrsti priimek Lombergar. Gerjolj […]

Gorenjski glas z gorenjskimi priimki

Gorenjski glas bo v petek, 16. oktobra, začel objavljati novo rubriko z naslovom Gorenjski priimki. Pripravljal jo bo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Prva opisana priimka bosta Naglič in Nagel, sledila bosta Starman in Gerjolj. Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, […]

O nastanku priimka Jerončič in sv. Hieronimu

Iz svetniškega imena Hieronim imamo na Slovenskem celo vrsto priimkov. Jere, Jerič, Jerko, Jerkič, Jerkovič, Jerom, Jeromelj, Jeromen, Jeronič, Jeronel, Jerončič, Jerman. Precej je tudi hrvaških, saj je bil to priljubljen svetnik predvsem ob vzhodnem Jadranu, kjer se je ta veliki filozof, teolog in prevajalec, rodil. Prav to je tudi eden od dokazov, da je […]

Kaj pomeni ime Jona

Jona je eno najbolj redkih slovenskih moških imen, saj ga nosi le 34 ljudi. Natančneje, 34 moških. V slovenski zgodovini ga skorajda ne najdemo, razen, ko se omenja svtopisemski prerok. To je ena najbolj zanimivih svetniških osebnosti stare zaveze je prerok Jona. Njegova zgodba je zanimiva, ker se je jezil na Boga. Jezljivi prerok Prerok […]