Category : Prebivalstvo

Prebivalstvo

Slovenci v Milanu za poslovno in kulturno sodelovanje z matico

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je obiskala slovensko skupnost v Milanu. Srečala se je s predstavniki Društva Slovenci v Milanu in člani Slovenskega poslovnega kluba, ki prav tako deluje v Milanu. Ministrica Jaklitsch je ob srečanju s predstavniki Društva Slovenci v Milanu le-te spodbudila k vztrajanju pri njihovem delu. […]Preberi več .

Prebivalstvo

24. maj 1915: Italijani razselil Slovence

Italijanska vojska je 24. maja 1915 začela z zasedbo slovenskega ozemlja, ki ga je končala v prvih junijskih dneh. Zasedla je ozemlje na desni strani črte, ki jo je zarisala soška fronta, ozemlje je spadalo v deželo Goričko-Gradiščansko, v kateri je živelo 260.000 prebivalcev. Italijanske zasedbene oblasti so v prvih tednih zasedbe aretirale 18 slovenskih […]Preberi več .

Prebivalstvo

9. maj 1992: Slovenci v jugoslovanskih republikah

Jugoslovanske republike so postajale samostojne države. Tudi to je bil vzrok, da so začeli pozorneje spremljati življenje Slovencev, ki so se znašli v ≫tujih državah≪. Na osnovi obujene nacionalne zavesti so na današnji dan leta 1992 ustanovili v Splitu Slovensko društvo Triglav. Sicer je po podatkih popisov prebivalstva največ Slovencev v drugih jugoslovanskih republikah živelo […]Preberi več .

Prebivalstvo

7. maj 1942: Poziv Slovenske zaveze

7. maja 1942 je ob obletnici napada Nemčije in Italije na Jugoslavijo izšla prva številka Nove zaveze, v kateri je Slovenska zaveza izdala proglas, ki se glasi: ≫Slovenci iz vseh delov razkosane in zasužnjene Slovenije od Rabe in Mure do Nadiže in Soče, od koroških snežnikov do bregov Jadranskega morja, se v času najhujše stiske […]Preberi več .

Prebivalstvo

6. maj 1945: Zamejski Slovenci

V Gorici je bila velika manifestacija tamkajšnjih Slovencev ob osvoboditvi po drugi svetovni vojni. Žal se končno ni izreklo tako, kot so pričakovali. Tudi pri drugih Slovencih, ki so jih meddržavne meje odrezale od matice, je bilo veliko prizadetosti. Del Slovencev je tudi po 2. svetovni vojni zaradi interesov velikih sil in nacionalističnih apetitov sosednjih […]Preberi več .

Prebivalstvo

3. maj 1945: Razkosana Slovenija

3. 5. 1941 Razkosana SlovenijaKraljevina Italija je priključila okupirano ozemlje Dravske banovine kot Ljubljansko pokrajino. Madžarska je okupirano ozemlje Dravske banovine (del Prekmurja ter občini Razkrižje in Štrigova) priključila z zakonom 16. decembra istočasno z drugimi okupiranimi jugoslovanskimi pokrajinami. Nemški okupator ozemlja, ki ga je zasedel v Sloveniji, formalnopravno ni anektiral, čeprav ga je sprva […]Preberi več .

Prebivalstvo

1. maj 1363: Kolonisti na Kočevskem

V listini, ki jo je izdal oglejski patriarh Ludvik della Torre 1. maja 1363, je Kočevje prvič imenovano Gotsche. Slovensko ime Hočevje ali Kočevje (po hojah in smrekovih gozdovih) prej v uradnih listinah ni omenjeno, ko pa so ga Nemci po prevzemu od Slovencev prikrojili po svoje, so ga začeli tudi uradno uporabljati. Ker je […]Preberi več .

Prebivalstvo

28. april 1945: Tekma za Trst

V Trstu je 28. aprila 1945 prišlo do vstaje oziroma uspešne vojaške akcije proti Nemcem, ki so jo izvedle enote komande mesta Trsta in bataljoni Delavske enotnosti, ki so imeli v Trstu oporo v OF in KP, ob Slovencih pa so delovali tudi protifašistično usmerjeni Italijani. Na obletnico ustanovitve OF 27. aprila 1945 je bilo […]Preberi več .

Prebivalstvo

26. april 1941: Naredite mi to deželo …

V različnih virih objavljajo različne besede ukaza, ki ga je izrekel Hitler 26. aprila 1941 ob obisku v Mariboru: ≫Naredite mi to deželo spet nemško!≪ Po graškem Tagespostu naj bi rekel: ≫Naredite mi to deželo nemško, tako kot je nemška ostala Štajerska.≪ Nemci so na začetku izvajali Hitlerjevo naročilo. Raznarodovalni program je izhajal iz teorije […]Preberi več .

Prebivalstvo

20. april 1918: Cankar v Trstu

Med slovenskimi socialdemokrati je prišlo do razkola s tistimi, ki uradno niso podprli majniške deklaracije, vendar pa to ni bilo všeč številnim pristašem stranke. Ivan Cankar je prišel v Trst, kjer je imel 20. aprila 1918 predavanje z naslovom Očiščenje in pomlajenje. V predavanju se je oddaljil od uradne linije socialdemokratske strankine in zahteval Trst […]Preberi več .