Junija se je rodilo 1500 Slovencev, umrlo pa 1700

V juniju 2021 sta se v Sloveniji po začasnih podatkih rodila 1.502 otroka, 1.678 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v juniju 2020. Rodilo se je manj otrok kot v juniju 2020 V Sloveniji sta se v juniju 2021 po začasnih podatkih rodila 1.502 […]

V 30 letih je delež mladih s 23 padel na

Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih z namenom, da se vsako leto razpravlja o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade, in opozarja na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno. V letu 2021 je vodilna tema mednarodnega dneva mladih preoblikovanje prehranskih sistemov, pa tudi sledenje ciljem Agende 2030, kot so […]

Slovenci v Milanu za poslovno in kulturno sodelovanje z matico

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je obiskala slovensko skupnost v Milanu. Srečala se je s predstavniki Društva Slovenci v Milanu in člani Slovenskega poslovnega kluba, ki prav tako deluje v Milanu. Ministrica Jaklitsch je ob srečanju s predstavniki Društva Slovenci v Milanu le-te spodbudila k vztrajanju pri njihovem delu. […]

24. maj 1915: Italijani razselil Slovence

Italijanska vojska je 24. maja 1915 začela z zasedbo slovenskega ozemlja, ki ga je končala v prvih junijskih dneh. Zasedla je ozemlje na desni strani črte, ki jo je zarisala soška fronta, ozemlje je spadalo v deželo Goričko-Gradiščansko, v kateri je živelo 260.000 prebivalcev. Italijanske zasedbene oblasti so v prvih tednih zasedbe aretirale 18 slovenskih […]

9. maj 1992: Slovenci v jugoslovanskih republikah

Jugoslovanske republike so postajale samostojne države. Tudi to je bil vzrok, da so začeli pozorneje spremljati življenje Slovencev, ki so se znašli v ≫tujih državah≪. Na osnovi obujene nacionalne zavesti so na današnji dan leta 1992 ustanovili v Splitu Slovensko društvo Triglav. Sicer je po podatkih popisov prebivalstva največ Slovencev v drugih jugoslovanskih republikah živelo […]

7. maj 1942: Poziv Slovenske zaveze

7. maja 1942 je ob obletnici napada Nemčije in Italije na Jugoslavijo izšla prva številka Nove zaveze, v kateri je Slovenska zaveza izdala proglas, ki se glasi: ≫Slovenci iz vseh delov razkosane in zasužnjene Slovenije od Rabe in Mure do Nadiže in Soče, od koroških snežnikov do bregov Jadranskega morja, se v času najhujše stiske […]

6. maj 1945: Zamejski Slovenci

V Gorici je bila velika manifestacija tamkajšnjih Slovencev ob osvoboditvi po drugi svetovni vojni. Žal se končno ni izreklo tako, kot so pričakovali. Tudi pri drugih Slovencih, ki so jih meddržavne meje odrezale od matice, je bilo veliko prizadetosti. Del Slovencev je tudi po 2. svetovni vojni zaradi interesov velikih sil in nacionalističnih apetitov sosednjih […]

3. maj 1945: Razkosana Slovenija

3. 5. 1941 Razkosana SlovenijaKraljevina Italija je priključila okupirano ozemlje Dravske banovine kot Ljubljansko pokrajino. Madžarska je okupirano ozemlje Dravske banovine (del Prekmurja ter občini Razkrižje in Štrigova) priključila z zakonom 16. decembra istočasno z drugimi okupiranimi jugoslovanskimi pokrajinami. Nemški okupator ozemlja, ki ga je zasedel v Sloveniji, formalnopravno ni anektiral, čeprav ga je sprva […]

1. maj 1363: Kolonisti na Kočevskem

V listini, ki jo je izdal oglejski patriarh Ludvik della Torre 1. maja 1363, je Kočevje prvič imenovano Gotsche. Slovensko ime Hočevje ali Kočevje (po hojah in smrekovih gozdovih) prej v uradnih listinah ni omenjeno, ko pa so ga Nemci po prevzemu od Slovencev prikrojili po svoje, so ga začeli tudi uradno uporabljati. Ker je […]

28. april 1945: Tekma za Trst

V Trstu je 28. aprila 1945 prišlo do vstaje oziroma uspešne vojaške akcije proti Nemcem, ki so jo izvedle enote komande mesta Trsta in bataljoni Delavske enotnosti, ki so imeli v Trstu oporo v OF in KP, ob Slovencih pa so delovali tudi protifašistično usmerjeni Italijani. Na obletnico ustanovitve OF 27. aprila 1945 je bilo […]