26. april 1941: Naredite mi to deželo …

V različnih virih objavljajo različne besede ukaza, ki ga je izrekel Hitler 26. aprila 1941 ob obisku v Mariboru: ≫Naredite mi to deželo spet nemško!≪ Po graškem Tagespostu naj bi rekel: ≫Naredite mi to deželo nemško, tako kot je nemška ostala Štajerska.≪ Nemci so na začetku izvajali Hitlerjevo naročilo. Raznarodovalni program je izhajal iz teorije […]

20. april 1918: Cankar v Trstu

Med slovenskimi socialdemokrati je prišlo do razkola s tistimi, ki uradno niso podprli majniške deklaracije, vendar pa to ni bilo všeč številnim pristašem stranke. Ivan Cankar je prišel v Trst, kjer je imel 20. aprila 1918 predavanje z naslovom Očiščenje in pomlajenje. V predavanju se je oddaljil od uradne linije socialdemokratske strankine in zahteval Trst […]

12. april 1848: Svobodno mesto Trst

V letih 1719 – 1891 je bil Trst svobodno in najpomembnejše avstrijsko sredozemsko pristanišče ter močno trgovsko in finančno središče. S cesarskim patentom je 12. aprila 1848 postal svobodno mesto. Po številu prebivalcev je bil dolgo največje slovenske mesto, v katerem pa so imeli večino Italijani. Trst je sicer pripadel Italiji šele leta 1920 z […]

Odseljujejo se bolj, priseljujejo pa manj izobraženi

Leta 2019 med priseljenimi več terciarno izobraženih kot med odseljenimi Izobrazba leta 2019 odseljenih je bila približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije. Najpogostejši namen priselitve v Slovenijo za tuje državljane je bila zaposlitev. V letu 2019 se je v Slovenijo priselilo 31.319 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih 25–64 let. Med […]

Presežna umrljivost

1. decembra 1981 v enem dnevu umrlo več kot 200 prebivalcev Največ ljudi umre v zimskih, najmanj v poletnih mesecih. V oktobru 2020 se je presežna umrljivost prvič izrazito razlikovala od povprečja preteklih petih let, saj je umrlo 24 % več prebivalcev kot običajno.Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je začel objavljati nov kazalnik o presežni […]

Število priseljencev v Slovenijo narašča

Selitveni prirast s tujino je bil v 2019 močno pozitiven (znašal je 16.213 prebivalcev) predvsem zaradi priseljevanja iz držav z območja nekdanje Jugoslavije, kajti iz držav članic EU se je v 2019 priselilo v Slovenijo 2.533 manj prebivalcev, kot se jih je iz Slovenije v te države odselilo.Mednarodni dan migrantov se zaznamuje od leta 2000, […]

Število umrlih v septembru 2020 za 8,6 % višje kot

V septembru 2020 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.654 otrok, 1.662 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v istem mesecu leta 2019. Zaradi virusa covid-19 je v državi doslej umrlo 497 ljudi, samo včeraj jih je, žal, umrlo 26. Stopnja umrljivosti […]

Manj porok in razvez ter več notranjih selitev

V 2. četrtletju leta 2020 je bil naravni prirast negativen (–334), selitveni prirast pa pozitiven (3.265). Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa (covid-19) se je izrazito povečalo število notranjih selitev, znižalo pa število porok in razvez. Manj živorojenih in več umrlih V drugem četrtletju 2020 se je rodilo 4.622, umrlo pa je 4.956 prebivalcev. […]

Protestanti na Goriškem

Protestantizem oz. luteranstvo je danes na Goriškem praktično le še pojem iz (cerkvene) zgodovine. Protestantsko gibanje, ki se je pod vodstvom Martina Luthra v Nemčiji razvilo v prvi polovici 16. stoletja, se je naglo širilo po Evropi. V drugi polovici 16. stoletja je bil protestantizem zelo razširjen tudi na Goriškem, ob koncu stoletja pa je […]