Category : Slovenski rod

Rodovniki, družinska drevesa, korenine Slovenije

Slovenski rod

Na današnji dan: Nastajanje slovenskega grba

Slovenski grb je nastajal po precej živahnih razpravah. Tudi 16. junija 1991 sta predsednik skupščine dr. France Bučar in podkomisija za izbiro državnih simbolov prišla nekajkrat v močna nasprotja. Podkomisija (v njenem imenu je poročal Zvone Žagar) je poročala, da je njena podskupina z Nikom Kraljem in Božom Otorepcem prišla do zaključka, da predlagan dopolnjen […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Ivan Grohar

V bajtarski družini v Spodnji Sorici se je 15. junija 1867 rodil slovenski slikar Ivan Grohar. S podporo kranjskega deželnega odbora je obiskoval Deželno risarsko šolo v Gradcu. Vse bolj je uspeval kot slikar nabožnih podob in tako je dobil tudi naročilo za dve sliki za novo cerkev na Brezjah. Njegovi sliki sta bili sprejeti […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Slovenci in pomorstvo

V slavni veliki Avstro-Ogrski Slovenci še zdaleč niso igrali tako podrejene ali pa nepomembne vloge, kot so še pred časom nekateri prikazovali v cilju prepričevanja, da smo narodnostno v polni meri zaživeli šele v jugoslovanski oziroma srbski navezanosti. Verjetno tudi zaradi tega v našem šolskem čtivu še sedaj ni zapisano kaj več o tem, da […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Slovenščina v šoli

12. junija 1773 je dvorna pisarna na Dunaju izdala odlok, s katerim je zahtevala, naj se v Ljubljani ustanovi normalka ter za ravnatelja postavi Blaža Kumerdeja. Slovenski jezikoslovec Blaž Kumerdej se je odločno zavzemal za ustanovitev šol na Kranjskem s poukom v slovenskem jeziku. Na Dunaj je poslal načrt, ki je nasprotoval vladni praksi uvajanja […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Priznanje Koroškim Slovencem

Posvetovalni deželni odbor za Koroško, ki je koroškim Slovencem v posebni izjavi izrazil priznanje za njihov prispevek k zmagi nad nacizmom, je 11. junija 1945 britanskim zasedbenim oblastem predložil tudi obsežen program za izboljšanje položaja koroških Slovencev. Program je obsegal več točk: 1. odprava krivic, ki so jih povzročili nacisti; preklic izselitve in vrnitev posesti […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Nova revija

Šestdeset uglednih slovenskih kulturnikov je 10. junija 1980 na pristojne politične organe naslovilo predlog za ustanovitev nove revije. Predlog so sestavili Niko Grafenauer, Tine Hribar, Andrej Inkret, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak in Dimitrij Rupel. Pobuda za ustanovitev revije, okoli katere naj bi se združili znani kritiki družbenih razmer, pri oblasteh ni naletela na najboljši […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Franc Minařik

V Smolniku pri Rušah se je 9. junija 1888 rodil farmacevt in zgodovinar farmacije Franc Minařik. Umrl je v Mariboru 9. junija 1972. Leta 1909 je diplomiral v Gradcu in se tam zaposlil kot lekarniški asistent. V letih 1914 in 1915 je bil v avstro-ogrski vojski, po letu 1916 vodja, nato lastnik lekarne H. Robleka […]Preberi več .

Aktualno

Minister Matej Arčon na pogrebu Borisa Pahorja

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je udeležil pogreba Borisa Pahorja, enega najpomembnejših slovenskih pisateljev, borca za narodne pravice Slovencev v zamejstvu, tržaškega Slovenca in velikega človeka. Od Pahorja, ki je v 109. letu umrl pretekli ponedeljek, so se danes na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu poslovili njegovi najbližji, […]Preberi več .

Aktualno

Na današnji dan: Nemško preseljevanje Slovencev

Nemški okupatorji so poskušali uresničiti Hitlerjevo zapoved in narediti Slovenijo nemško. 7. junija leta 1941 so odpeljali iz Slovenske Bistrice v Srbijo prvi transport štajerskih Slovencev. Slovenski narod so nameravali uničiti kot etnično enoto. Ravnali so se po svojevoljni teoriji o treh slojih prebivalstva: sloj nacionalno zelo zavednih Slovencev, sloj mlačnih Vindišarjev ali Vendov in […]Preberi več .