Rodovniki, družinska drevesa, korenine Slovenije

Renato Podbersič: Da se ne pozabi!

Da se ne pozabi Mineva 160 let, odkar se je v štajerskem Gradcu rodil Franc Ferdinand (1863). Ja ja, prav tisti, čigar smrt v Sarajevu leta 1914 je predstavljala povod za začetek prve svetovne vojne. Bil je strasten lovec, nazorsko pa konzervativec, ki je zatočišče našel v vzornem družinskem življenju s češko plemkinjo Zofijo Chotek. […]

Odšel je dr. Bonutti, vzgojitelj španskega kralja

Nekdanji ameriški profesor ekonomije, diplomat in vzgojitelj španskega kralja dr. Karl Bonutti (95) je včeraj umrl. Pred leti je napisal knjigo, v kateri je veliko zgodovinskih drobcev in osebnosti z Vipavske. Knjiga Karla je vzbudila precej radovednosti, saj govori o mnogih zgodovinskih osebnostih na drugačen način. Zato je Bonutti že v preteklosti bil deležen mnogih […]

Kraja človeškh ribic iz Postojnske jame pred

V Hermanovi jami v Nemčiji živi danes sedem človeških ribic, ki so velika atrakcija. Tja so jih naselili umetno, vse pa izvirajo iz Postojnske jame in so leta 1956 izzvale afero, ki je odmevala v Jugoslaviji in Nemčiji. Wolfgang Reichel je leta 1952 prosil Upravo Postojnske jame za nekaj živih človeških ribic za raziskovalne namene. […]

Na današnji dan: Anton Hafner

V Godešiču pri Škofji Loki se je 6. maja 1887 rodil Anton Hafner. Bil je glavni voditelj vojaškega upora slovenskih vojakov iz maršbataljonov dopolnilnega bataljona 17. pešpolka v Judenburgu, ki je trajal od 12. do 15. maja 1918. Hafner je bil po poklicu tesar in železniški delavec. Leta 1914 je bil poslan na fronto v […]

Na današnji dan: S pohabljanjem proti vojaščini

Slovenski fantje so si včasih tudi s pomočjo pohabljenja poskušali izogniti vojaščini. Poleg nečloveških razmer v vojski je bila vzrok odpora tudi nerazumno dolga doba služenja. Leta 1802 so jo sicer zmanjšali iz 30 na 14, leta 1845 pa nato še na osem let. Odpor je ostal. Da povprečen Slovenec za ≫patriotstvo, ki bi ga […]

Na današnji dan: Pozivanje k enotnosti

Podmladek Slovenske demokratične zveze je 4. maja 1991 v Delu objavil apel pod naslovom Demos, kje imaš razum?. Apel je se glasil: ≫Pozivamo vse stranke v Demosu, njihove veljake in druge, naj prekinejo vse medsebojne spore oziroma naj jih pozabijo v času osamosvojitve Slovenije. Mladi nočemo biti žrtve medsebojnih strankarskih sporov na račun prestiža določene […]

Na današnji dan: Razkosana Slovenija

Kraljevina Italija je priključila okupirano ozemlje Dravske banovine kot Ljubljansko pokrajino. Madžarska je okupirano ozemlje Dravske banovine (del Prekmurja ter občini Razkrižje in Štrigova) priključila z zakonom 16. decembra istočasno z ostalimi okupiranimi jugoslovanskimi pokrajinami. Nemški okupator ozemlja, ki ga je zasedel v Sloveniji, formalnopravno ni anektiral, čeprav ga je sprva nameraval vključiti v nemški […]

Na današnji dan: Beneški Slovenci

2. maja 1804 se je sestala zadnja ≫sosednja≪, to je zbor hišnih gospodarjev v Beneški Sloveniji. Samouprava Beneške Slovenije je sicer trajala do konca Beneške republike leta 1797. Na sejah ≫sosedenj≪ so reševali skupne probleme in tudi sodili. Beneška Slovenija ali Benečija je dobila ime po pripadnosti Benetkam. S Slovenci je naseljena že iz davnih […]

Na današnji dan: Zdravilišče v Laškem

Ing. Leopold Rodl je v Laškem, na prostoru, kjer je danes zdravilišče, odprl tedaj največji pokriti bazen na Štajerskem. Kopališču so dali kasneje še druge objekte, ta dan pa velja za ustanovitveni dan zdravilišča, ki je postalo center za rehabilitacijo in zdravljenje poškodb gibalnega in živčnomišičnega sistema. Termalni vrelec so verjetno poznali že Rimljani, prva […]

Na današnji dan: Kranjska čbelica

Skriptor licejske knjižnice v Ljubljani Miha Kastelic si je zamislil nov almanah slovenskega pesništva Krajnsko čbelico. Ob sodelovanju Franceta Prešerna ter praktični pomoči profesorja in namestnika bibliotekarja ljubljanske licejske knjižnice Matije Čopa mu je zamisel uspelo spraviti čez cenzurne ovire. Prvi zvezek Kranjske čbelice je izšel 30. aprila 1830. Čop je še svež izvod poslal […]