Rodovniki, družinska drevesa, korenine Slovenije

Na današnji dan: Krivi, ker so živi – Dachauski procesi

V letih 1948 – 1949 je bilo na tako imenovanih dachauskih procesih obsojenih 34 nekdanjih taboriščnikov iz nemških koncentracijskih taborišč Dachau in Buchenwald. Zaradi domnevnega sodelovanja z gestapom in ≫subverzivnega≪ delovanja po letu 1945 je bilo 15 obtožencev obsojenih na smrt (ni znano, kdaj in kje je bila sodba izvršena), drugi pa na dolge zaporne […]

Na današnji dan: Slovensko društvo

25. aprila 1848 so ustanovili v Ljubljani Slovensko društvo. Predsednik je bil Henrik Martinak, eden najradikalnejših Slovencev v Ljubljani, tajnika pa Franc Malavašič in Janez Bučar. Janez Bučar je prevzel zbiranje podpisov k peticiji za Zedinjeno Slovenijo, ki je bila v Ljubljani in marsikje na Kranjskem razumljena kot zahteva po takojšnji vpeljavi slovenščine v vse […]

Na današnji dan: Slovenski ban Marko Natlačen

V Mančah se je 24. aprila leta 1886 se je rodil slovenski politik Marko Natlačen. Od leta 1935 do leta 1941 je bil ban Dravske banovine. Kot nasprotnika in neformalnega voditelja slovenskega protirevolucionarnega tabora ga je 13. oktobra 1942 po nalogu KPS ubila Varnostno obveščevalna služba. Na njegovo pobudo so 6. aprila 1941 ustanovili politično […]

Na današnji dan: Bloško smučanje

Bloški kaplan Jožef Bevk Podgrivarski je 23. aprila 1845 poročal v Novicah o hudi zimi na Blokah in rabi ≫šmečev≪. Šlo je za ≫eno prav pripravno in priročno orodje, kteriga se po zimi tukaj ljudje poslužvajo … To orodje imenujejo šmeče, in tudi plohi se mu pravi.≪ Očitno so Slovenci že takrat poznali svojevrstne smuči: […]

Na današnji dan: Narod ali pleme Izidorja Cankarja

Smo Slovenci narod ali pleme (rod)? Da smo pleme skupnega južnoslovanskega naroda, so menili nekateri slovenski liberalni politiki, kot na primer pisatelj in ljubljanski župan dr. Ivan Tavčar. Takšno razlago je na zborovanju 16. novembra leta 1918 ponovno izpostavil slovenski pisatelj, diplomat, kritik in umetnostni zgodovinar Izidor Cankar, ki se je rodil v Šidu v […]

Na današnji dan: Društvo slovenskih pisateljev

52 prijavljencev je 21. aprila 1872 v Ljubljani ustanovilo Društvo slovenskih pisateljev in za predsednika izvolilo Davorina Trstenjaka, ki je dal pobudo za ustanovitev društva. Že pred desetimi leti je dal pobudo za ustanovitev takega društva France Cegnar, šest let za njim pa, tudi brez uspeha, Josip Jurčič. Društvo je priredilo Prešernovo slovesnost v Vrbi, […]

Na današnji dan: Kmečki upornik Ivan Gradnik

V Gorici je bil 20. aprila 1714 obglavljen kmečki upornik Ivan Gradnik. Njegovo pravo ime je bilo verjetno Ivan Miklavčič, rodil pa se je okoli leta 1690. Doma je bil iz Ročinja in podložnik kanalskega gospostva. Kot eden glavnih voditeljev je sodeloval pri uporu podložnikov tolminskega gospostva spomladi 1713. Upor, ki je bil uperjen proti […]

Na današnji dan: Pomoč ameriških Slovencev

Izseljeni Slovenci so bili vedno solidarni s svojo matično domovino. Tako so tudi že trinajst dni po napadu na Jugoslavijo, 19. aprila leta 1941, ameriški Slovenci ustanovili slovensko sekcijo Jugoslovanskega pomožnega odbora, ki je razmišljal o pomoči domovini. Med ameriškimi Slovenci so delovali člani jugoslovanske begunske vlade, kot na primer minister Franc Snoj in profesor […]

Zakaj praznujemo veliko noč vsako leto na drug datum?

Čeprav zgodovinarji ocenjujejo, da so Jezusa Kristusa križali (7. april 30 ali 3. april 33), še danes premikamo datum Velike noči. Rimski cesar Konstantin je v 4. stoletju uvedel verske reforme v takratnem poganskem Rimu. Zato Jezusovo rojstvo praznujemo 25. decembra in ne 6. aprila kot je predvidevan datum jezusovega rojstva. Rimljani so imeli takrat […]

Na današnji dan: Nova Gorica

Takoj po podpisu mirovne pogodbe z Italijo, ko je bilo jasno, da bo Gorico dobila sosednja država, so se partijski vrhovi odločili: če so nam vzeli Gorico, bomo svetu dokazali, da lahko zgradimo novo. 18. aprila 1948 so ustanovili poseben delovni odbor za graditev Nove Gorice. Odločitev za postavitev novega mesta je bila lahka – […]