Category : Slovenski rod

Rodovniki, družinska drevesa, korenine Slovenije

Slovenski rod

Na današnji dan: Stane Vidmar

V Ljubljani se je rodil telovadec in podjetnik Stane Vidmar. Obiskoval je Mahrovo trgovsko šolo v Ljubljani in nato delal v družinskem dežnikarskem podjetju. Med 1. svetovno vojno je bil prostovoljec na solunski fronti, med drugo pa interniran v italijanskem zaporu Borgomanero, od koder je leta 1943 prebegnil v Švico. V letih 1948 – 57 […]Preberi več .

Slovenski rod

SURS: Septembra 2022 več rojenih kot umrlih

Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v septembru 2022 rodilo za 5 % manj otrok kot pred enim letom in umrlo za 13 % manj prebivalcev. September je bil prvi mesec v tem letu s pozitivnim naravnim prirastom. Rodilo se je 42 prebivalcev več, kot jih je umrlo. Manj rojenih … V Sloveniji se je […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Slovenska vojska Maistrovih borcev

8. novembra leta 1918 so objavili prve vpoklice v vojsko nove Države SHS, to je vojsko narodov, ki so se odcepili od Avstro-Ogrske. Veljali so za letnike 1879 – 1900. Vojska Države SHS je nastala v prvi polovici novembra 1918 na podlagi prostovoljnega sodelovanja narodno zavednih častnikov in vojakov nekdanjih avstro-ogrskih enot, ki so se […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Ivan Rudolf in Bazovica

V Vrabčah pri Sežani se je 7. novembra 1898 rodil slovenski politik in časnikar Ivan Rudolf. Pred napadom na Jugoslavijo se je spomladi 1941 umaknil na Bližnji vzhod in v Egiptu navduševal primorske Slovence in Istrane, nekdanje italijanske vojake, za vključevanje v jugoslovansko kraljevsko vojsko. Sodeloval je z britansko obveščevalno službo ter pomagal pri odpravah […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Resnica o “trgovanju z orožjem”

Stara modrost pravi: Če želiš postati znan, napadi najbolj popularnega. V Sloveniji se žal vsakih nekaj let pojavita kakšen posameznik ali skupina povezanih, ki z napadom na Janeza Janšo poskušajo dvigniti svojo popularnost. Ustalilo se je imenovanje, da gre ≫trgovanje z orožjem≪, do katerega naj bi prišlo v času osamosvajanja Slovenije. Slovenija je bila v […]Preberi več .

Aktualno

Arhivalija meseca: “Kod hodijo naše ljudske hčere?”

Trgovina z ljudmi je bila zaradi dobičkonosnosti vedno del dogajanja v družbi, zaradi njene kriminalne narave pa so hkrati tekla tudi prizadevanja za njeno preprečevanje. Za čas med obema vojnama najdemo v arhivskem gradivu Kraljevske banske uprave Dravske banovine številna poročila v zvezi s trgovino z belim blagom in prostitucijo, ki pa so dokaj suhoparna. […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Z vsemi sredstvi

Nemškonacionalni parlamentarec Wolf je 24. novembra 1897 v državnem zboru fizično napadel Frana Šukljeta. Temu je sledil splošen pretep. To je bil začetek dobe brezobzirne politike z vsemi sredstvi, ki jo je na Slovenskem poosebljal dr. Ivan Šušteršič, pripadnik fanatičnega strankarstva. Nasprotja so se zaostrovala. Poslanec deželnega zbora in deželni glavar v Ljubljani Fran pl. […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Poklonjeni Slovenci

Italijanski vojaki so se na osnovi določil Londonskega sporazuma po končani 1. svetovni vojni 3. novembra 1918 izkrcali v Trstu in začeli zasedati slovensko ozemlje. Za demarkacijsko črto je ostalo skoraj 300.000 Slovencev. Zasedba primorskih krajev je potekala mirno in je trajala do 23. novembra. Italijanska vojska je naletela na ovire le v Gorici, kjer […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Radetzky v Tivoliju

2. novembra 1766 se je rodil avstrijski vojskovodja Joseph Wenzel Radetzky. Precejšnji del življenja je preživel v Tržiču. Najbolj znan je po skladbi Radetzky marš, ki jo je napisal Straus v njegovo čast. Radetzky je bil lastnik gradu in gospodstva Neuhas pri Tržiču. Zgradil je plavž ter tovarno kos, srpov in pil. Od cesarja Franca […]Preberi več .

Slovenski rod

Na današnji dan: Slovenska Gorica

Pokrajinsko glasilo goriških Slovencev Goriška straža, ki je začela izhajati v Gorici še pred razpadom Avstro-Ogrske, je kot glasilo goriškega odseka Narodnega sveta 1. novembra 1918 razglasilo, da Narodni svet prevzema v imenu Države SHS oblast nad slovenskim delom Goriške in Gorico. Goriško stražo je začela izdajati združena goriška SLS, da bi pripomogla k vključitvi […]Preberi več .