DRAGA 2022 – organizacijski odbor pozitivno ocenil letošnje, že 57. študijske dneve Društva slovenskih izobražencev

 DRAGA 2022 – organizacijski odbor pozitivno ocenil letošnje, že 57. študijske dneve Društva slovenskih izobražencev

Organizacijski odbor za Drago 2022 je pozitivno ocenil letošnje študijske dneve Društva slovenskih izobražencev, ki so ob svoji 57. izvedbi doživeli tudi visoki obisk slovenskega predsednika.

Borut Pahor je s svojo prisotnostjo počastil eno najstarejših kulturnih prireditev v slovenskem zamejstvu, v svojem pozdravnem nagovoru pa se je z zelo pomenljivimi besedami dotaknil političnega trenutka na Slovenskem ter poudaril potrebo po večji strpnosti in soglasju, ki sta slovenski družbi nujna na poti do zaželene narodne sprave.

Odbor je mnenja, da je Draga uspela tako glede obiska kot po vsebinski plati, za kar se zahvaljuje uglednim predavateljem, ki so na njej sodelovali.

Poudarjajo pa, da se mora odbor odzvati na nekatere komentarje, ki so se mimo kronike o dogajanju pod šotorom na Opčinah obregnili ob izvajanje nekaterih predavateljev v zvezi z dogajanjem v Sloveniji med drugo svetovno vojno.

“Naj bo jasno, da polemike, podprte z argumenti in utemeljenimi pripombami, ne zavračamo. Odločno pa odklanjamo ideološke napade, celo smešenje in žalitve, ki nas vse skupaj vračajo v preteklost, ko se nekaterih tem in dogodkov ni smel nihče niti dotakniti. To smo dolžni storiti, da pred političnim utišanjem ubranimo svobodo izražanja, ki je vse od začetkov ena izmed temeljnih vrednot Drage. Ne glede na napade in žalitve bomo to pravico še naprej branili,” so poudarili v organizacijskem odboru Društva slovenskih izobražencev v Trstu.

Vir: Sergij Pahor, Društvo slovenskih izobražencev v Trstu

Naslovnica: posnetek zaslona

DELITE