Gorenjski glas z gorenjskimi priimki

 Gorenjski glas z gorenjskimi priimki

Gorenjski glas bo v petek, 16. oktobra, začel objavljati novo rubriko z naslovom Gorenjski priimki. Pripravljal jo bo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Prva opisana priimka bosta Naglič in Nagel, sledila bosta Starman in Gerjolj.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Direktorica in odgovorna urednica je Marija Volčjak. Podjetje Gorenjski glas ima v Kranju tudi svojo tiskarno, ki velja za zelo kakovostno, ima svoj portal Gorenjskiglas.si, izdaja pa tudi celo vrsto lokalnih časopisov. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

Tino Mamić pravi, da je vesel novega dogovora za redno objavljanje člankov o priimkih: “Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest.”

DELITE