Priimek Hawlina ni ravno pogost. Je pa izjemno zanimiv. Tako kot je zanimiv njegov najbolj znani nosilec Peter Hawlina, ustanovitelj in pravi tatamata slovenskega rodoslovja, ki bo 9. avgusta 2021 praznoval 80 let.

Priimek je izvorno češki. Zato črka W, ki pa je v sodobnem češkem jeziku ne poznajo. Najdemo pa črko W v mnogih čeških in slovaških priimkih na Dunaju, ki so zaradi izgovorjave v nemščini V nadomestili z W. Tu je iskati razlog, da imamo v Sloveniji priimek Hawlina, na Češkem pa Havlina.

Priimek Hawlina se je v takem zapisu, s črko W, ohranil predvsem v Sloveniji, zato ga lahko v nekem smislu štejemo za slovenski priimek. Na Češkem in v Švici najdemo priimek Hawlin, ki ga nosi v vsaki državi po ducat ljudi. Češki priimek Havlina pa nosi okoli 200 ljudi. Veliko bolj pogost pa je priimek Havel. Na Češkem je Havlov 4200, v ZDA 2700, v Franciji in Avstriji po 500, v Nemčiji 300, na Slovaškem in v Ukrajini po 170. Za ženske se na Češkem uporablja ženska oblika priimka, Havlova.

Članka o priimku Hawlina sta bila objavljena v Gorenjskem glasu na zadnja julijska petka. Petkovo rubriko Gorenjski priimki pripravlja profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki:

Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan, Lukan, Lukančič, Luka, Zupan, Župan, Zupančič, Župančič, Kranjc, Kranjec, Kranc, Janša, Vovk, Vouk, Havel, Hawlina, Havlina.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 2 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

Otto Hawlina s soprogo Ano Frideriko Pollak je med prvo svetovno pisal zanimiv vojni dnevnik. Foto: arhiv Petra Hawline
Rodovnik štirih rodbin, iz katerih je nastala nova družina: Hawlina, Goršič, Mlinar in Širok. Rodovnik v obliki metulja je bil razstavljen na eni od razstav, ki jih je pripravil Peter Hawline.
Peter Hawlina ustanovitelj rodoslovnega društva z revijo Drevesa, ki jo je vrsto let urejal. Foto (c): Tino Mamić

DELITE