Hišna imena Vipavske (10): Ravne

 Hišna imena Vipavske (10): Ravne

Ravne spadajo pod župnijo Črniče in v krajevno skupnost Črniče-Ravne. Ime je sicer precej pogosto, zato ga ne smemo zamenjevati z Drežniškimi ali Dolenjimi Ravnami, kakor tudi z drugimi kraji s tem imenom. V Ravnah so manjši zaselki: Ušaji, Ipavci, Tabor in Slejki. V vasi živi 142 ljudi.

Vse hišne številke niso zapisane, ker so nekatere hiše prazne. Prva številka je sodobna, druga pa stara številka, iz obdobja pred zadnjim preštevilčenjem. Kjer sta dve hišni imeni, gre ali za dve različici, ki smo ju našli, ali za starejše in novejše hišno ime. Kjer je hišno ime napisano enako kot priimek družine, staro hišno ime bodisi še ni nastalo bodisi ni znano. To velja predvsem za novejše hiše. Popis hišnih imen je iz družinske knjige župnije Črniče (1921-2015).

Pri zapisovanju se je gotovo prikradla kaka napaka. Tudi zaradi težav pri pisanju narečne oblike. Hvaležni bomo za vsako pripombo, ki jo lahko sporočite na naslov tino.mamic@gmail.com.

Projekt Hišna imena Vipavske je podprla Občina Ajdovščina.

1, 1 Gurkčevi (Remec)

2, 3 podrtija (Prednik)

3, 2 Jamarjevi (Vidmar)

4, 4 Bomkovi (Crnatič)

5, 5 Drmanovi (Ušaj)

6, 6 Tonkovi (Persič)

7, 7-35 Starešinovi (Lozar9

8, 9 Poporovi (Ključevšek)

9, 8 Košutovi (Košuta,

10, 10-28 Kaplanovi (Slejko)

11, 12 Kovačevi (Ušaj)

12, 13-11 Biršnikovi

13, 14 Penščevi (Košuta, Slejko)

14, 15 Baštkovi (Bovcon)

15, 17 Baštkovi (Bovcon)

17, 18 Drejonovi

18, 20 Kmetovi v Tabru (Kosovel)

21, 21 Škampičevi (Mavrič, Bratina)

22-21, 22 Morelovi v Tabru (Košuta)

23, 25-38 Remčevi (Kosovel)

24, 24 Flisovi v Garovci (Slejko)

25, 25 Kosovelovi v Garovci (Česnik)

26, 27 Ivanovi (Mikuž)

27, 37 Železnikovi (Slejko)

30, 29 Blaškovi (Slejko)

32, 31 Ovčarjevi (Bovcon)

33, 32 Gašprjevi (Slejko)

Ravne. Foto (c): Google.com

DELITE