Hišna imena Vipavske (9): Vrtovče

 Hišna imena Vipavske (9): Vrtovče

Vrtovče so bile prvič omenjene razmeroma zgodaj. Že 27. aprila 1356 jih najdemo omenjene v listini, ki jo hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu (List. StLA AUR). Ne smemo jih zamejevati z Vrtočami pri Mirnu. V Vrtovčah, kjer je nastal tudi priimek Vrtovec, živi okoli 100 ljudi. V popisu prebivalstva za leto 1991 je bilo 94 odstotkov prebivalcev Slovencev.

So del krajevne skupnosti Šmarje in občine Ajdovščina. Ležijo na razgledni točki vrh Vipavskih gričev, od koder se razprostira lep razgled proti severu na Vipavsko dolino in Trnovsko planoto.

So del župnije Planina, do leta 2018 pa so bile del župnije Šmarje na Vipavskem. Pred tem pa so spadale pod veliko župnijo in pražupnijo Vipava. 

Hišna imena so povzeta po družinski knjigi (status animarum) župnije Šmarje iz 80-let prejšnjega stoletja. V oklepaju so priimki, ki jih najdemo v hiši v 20. stoletju.

Projekt Hišna imena Vipavske je finančno podprla Občina Ajdovščina.

1 Pri Lipuževih (Makovec, Šuligoj, Pelan)

2 Pri Kovačevih (Jejčič)

3 Pri Matičkovih (Poljšak)

4 Pri Pepetovih (Poljšak, Trobec)

5 Pri Gvardjanovih (Vrtovec)

6 Pri Venčetu (Makovec)

7 Pri Tunkovih (Makovec)

8 Pri Makovcovih (Makovec)

9 Pri Fuglevih (Vrtovec, Berce)

10 Pri Gabrijeli (Jejčič)

11 Pri Čotovih (Makovec, Vrtovec)

12 pri Ančnih (Makovec, Črnilogar)

13 Pri Pepčevih (Vrtovec)

14 Pri Fuglevih (Vrtovec)

15  Pri Benkotovih (Andlovec)

 

Razgled na Vipavsko dolino in Trnovski gozd. Foto (c): Tino Mamić

DELITE