Hišna imena Vipavske (2): Gojače

 Hišna imena Vipavske (2): Gojače

Gojače so vas, kjer ljudje nepretrgoma živijo že več kot 2000 let. Danes v Gojačah in bližnjih Malovšah živi 186 ljudi. Spadajo pod župnijo Črniče.

Vse hišne številke niso zapisane, ker so nekatere hiše prazne. Prva številka je sodobna, druga pa stara številka, iz obdobja pred zadnjim preštevilčenjem. Kjer sta dve hišni imeni, gre ali za dve različici, ki smo ju našli, ali za starejše in novejše hišno ime. Kjer je hišno ime napisano enako kot priimek družine, staro hišno ime bodisi še ni nastalo bodisi ni znano. To velja predvsem za novejše hiše. Popis hišnih imen je iz leta 2015.

Pri zapisovanju se je gotovo prikradla kaka napaka. Tudi zaradi težav pri pisanju narečne oblike. Hvaležni bomo za vsako pripombo, ki jo lahko sporočite na naslov tino.mamic@gmail.com. Projekt Hišna imena Vipavske je podprla Občina Ajdovščina. Hišna imena bodo objavljena tudi v časniku Vipavska.

1, 1 Čopič (Batagelj)

2 Čopič (Soban)

3, 2 Palacjavi (Bavčar)

3a Štrancar (Štrancar)

3b Bavčar (Bavčar)

3c Bovcon (Bovcon)

3č Beskovi (Ušaj)

3d Vrtovec (Vrtovec)

3f Ipavec (Ipavec)

3g Bizjak (Bizjak)

4, 3 Kosovčevi (Besednjak)

4a Batagelj (Batagelj)

5, 4 Nadalovi (Persič)

6, 6 Markovi (Batagelj)

8, 32 Žurnikovi (Črmelj)

8b, 32 Črmelj

8a, 25 Krkoč

9, 24 Fortunovi (Cigoj)

10, 22 Zajcavi (Košuta)

10a Lekinovi (Krkoč)

12, 21 Ličnovi (Ličen)

13, 19 Lutkovi (Bratina)

14, 11 Beskovi

15, 10 Grofovi (Cigoj)

16, 8 Roškovi (Cigoj)

17, 9 Cankavi (Pirjevec)

18, 7 Kovačevi (Mravlje)

21, 86 Grlevčkovi (Gerljevič)

25, 14 Zajčevi (Komel)

27, 16 Ivanovi

28, 25 Lekinovi

30, 20 Mihovi (Podgornik)

31, 29 Baldonovi (Milost)

32, 30 Bovconovi (Bovcon)

33, 31 Krkočevi (Krkoč)

34, 32 Juštkavi (Jerič)

35 Juštkavi (Jerič)

36, 34 Žurnikovi (Črmelj)

37, 34 Polonini (Slejko)

38, 36 Krtovi (Cigoj)

39, 37 Petrovi, Krlinovi (Pišot)

40, 45 Polhovi (Rebek)

42, 40 Povščevi (Krkoč)

43, 41 Brljanovi (Vidmar)

44, 42 Drejcavi (Mevlje, Turk)

45, 44 Drejčetovi (Rebek)

47, 46 Joškovi (Vrtovec)

DELITE