Hišna imena Vipavske (5): Male Žablje

 Hišna imena Vipavske (5): Male Žablje

Male Žablje so starodavno naselje, čeprav tega na prvi pogled ne opazimo. V neposredni bližini Vipavskega Križa, Svetega Križa so rekli donedavno, so bile Žablje vedno malce v njegovi senci. Kakor tudi v senci večjih Velikih Žabelj. Oba kraja sta bila tudi sedež župnije, Male Žablje so zgodovinsko spadale pod kriško župnijo.

Kraj se prvič omenja že pred več kot osmimi stoletji. Okoli leta 1200 se namreč pojavi zapis CROTENVLWEN. Drugič jih najdemo omenjene 28. aprila 1343 kot ZABLACH, tretjič pa 5. maja 1391 kot SABLAN.

V vasi živi danes 337 ljudi, kar je precej več kot leta 1988 (282), a še vedno manj kot leta 1944 (396). Okoli leta 1900 je bilo v vasi 83 hiš s kar 563 prebivalci.

Male Žablje ležijo južno od Vipavskega Križa. Foto (c): Tino Mamić

Pred okroglimi 30 leti so Male Žablje dobile dragoceno darilo, knjigo Rodovi, v kateri je Rudi Rustja (1924-2012) popisal vse hiše. Žal je knjiga izšla samo v samozaložbi v stotini izvodov (tri izvode imajo tudi knjižnici v Dobravljah in Ajdovščini). Rustja je svoj rodni kraj opisal na kar 291 straneh. Ob hišnih številkah je navedel tudi domače hišno ime. Le-ta na tem mestu objavljamo.

Verjetno v marsikateri hiši domačega imena ne uporabljajo več. Mogoče se je kako ime tudi že spremenilo. Ne glede na to je prav, da navedemo, kako je to bilo nekoč. Imena objavljamo razporejena po zaselkih. V oklepaju so priimki, ki so jih nosili prebivalci posamezne hiše pred letom 1990. Kjer hišno ime ni znano, so napisani priimki bivajočih v hiši.

Pri zapisu se je mogoče prikradla kaka napaka. Tudi zaradi težav pri pisanju narečne oblike. Hvaležni bomo za vsako pripombo, ki jo lahko sporočite na naslov tino.mamic@gmail.com. Projekt Hišna imena Vipavske je podprla Občina Ajdovščina. Hišna imena bodo objavljena tudi v časniku Vipavska.

Makovči

1 Pri Spu (Kravos, Brataševec, Jerkič)

2 (Kravos, Bučinel)

3 Pri Smnčku (Samec)

4 Pri Sprtunovih (Copič, Vidmar, Šinigoj, Kravos)

5 Pri Rnejčkavih (Batič)

6 Pri Mesku (Kravos)

7  Škrkovi, Čukovi (Škrk, Čuk)

8 Pri Tišlerjevih (Valič)

9 Pri Žgavcevih (Makovec, Žgavec, Vouk, Stopar, Kravos)

10 Pri Plntkovih (Makovec, Kravos)

Podhum

11 Pri Tinčnih (Kravos, Pikec, Brataševec, Stopar, Škofič)

12 Pri Kralavih (Kravos, Marc)

13 Pri Žovaninu (Krpan, Novak, Batič)

14 Pri Minkužu (Novak, Minkuž)

15 Pri Lipetu (Vouk, Furlan)

16, 17 Pri Malki, V Maklnem mlinu (Mrevlje, Batič)

Strnovše

18 Mezkevi (Masljih, Jazbar)

19 (Kompara)

20 Kotenčkovi (Stopar, Vinko, Kravos)

21 Pri Krlčevih, Ktenčkovi (Kravos, Stopar, Volk)

22 Pri kapeli (Vouk, Hrobat)

23 (Lašič, Lenassi, Trošt, Bevk)

24 Pri Petrovčku (Kravos)

25 Pri Klemšetu (Kravos, Klemše, Makovec)

26 Drejetovi (Kravos)

27 Pri Hlčkovih (Kravos, Brataševec)

28 Pri Lipetovih (Trošt, Vovk)

29 Pri Keršu (Kravos, Cigoj)

30 Pri Ludotovih (Kravos, Novak)

31 Pri Čufnih (Cajhen, Lisjak)

31a (Verč)

31b (Krapež, Verč)

Brataševci

31 Pri Oštirjevih (Brataševec)

32a (Brataševec)

33 Pri Krlinovih (Kravos, Brataševec)

34 Pri Tinetu (Trošt, Vidmar)

35 Čikavi (Brataševec, Rebek, Jerkič, Hrobat, Jazbar)

36 Pri Majniku (Brataševec, Rebek, Majnik)

38 Pri Pepi Mesk (Kravos)

37, 39 Pri Hrstinovih (Brataševec)

40 (Božič)

41 Skoncevi (Brataševec, Slokar)

42, 43 Pri Severjevih (Kravos, Sever)

Janeži

44 Pri Sandru (Šinigoj, Kobal)

45 Pri Famejčku (Stopar, Čermelj, Bakaršič)

45a (Sever)

45b Pri Dušanu (Vidmar)

46 (Sever)

47 Pri Žaškovih, Starešinovi (Sever)

48 Pri Kralovih (Kravos)

49 Pri Koloverovih (Kravos, Vodopivec)

50 Mrklovi (Breščak, Merkelj, Krpan)

51 Pri Bolčinovih (Cajhen, Cigoj, Merkelj)

52 Pri Ježinku (Stopar, Merkelj)

53 Pri Cajhnih (Cajhen, Belja)

54 Pri Samoborcu (Stopar)

55 Božkovi (Trošt)

56 Pri Župnščevih, Žaškovi (Grmek, Štokelj, Sever, Kravos, Krpan)

57 Pri Čiškovem Marjtotu (Pegan, Stibilj, Franderaich, Stopar)

58 Pri Čiškovih (Stopar)

59 Šturovi (Štor, Copič)

60 Katenčkovi (Kravos, Sever)

61 Pri Nacetovih (Bernardi, Slokar)

62 Pri Valentinovih (Bakaršič)

63 Pri Peganovih (Rustja)

64 Pri Krpanovih (Krpan, Bratina)

65 Pri Rošotevih (Krpan)

66 Ivnkovi (Kravos, Makovec)

67 Pri Starešinovih (Sever, Krečič)

68 Planincevi (Sever, Hrobat, Pangerc)

69 Pri Zofnih, Brejkovi (Stopar, Trošt)

70 (Stibilj, Trošt)

71 Pri Sklancevih (Sever, Dovesi)

94 Pri Rebkovih (Rebek)

95 (Bratina)

96 (Slokar)

97 Pri Grželu (Pavšič, Grželj)

Bitna

72 Pri Tkalcu, Tonkavi (Kravos, Antler)

73 Pri Belcevih (Stopar)

74 Pri Paljkovih (Palek, Vovk)

75 Pri Tagurnevih, Ta gurni Kravosi (Kravos, Vovk)

76 Pri Rikotovih, Pri Kralju, Kotenčkovi (Kravos)

76a (Ožbot, Bizjak)

77 Pri Zupanščevih (Kravos)

78 Pri Gočanovih (Kravos, Čosić)

79 Pri Žaškavih (Štokelj, Kravos)

80 Pri Hnckovih (Mihelj, Simonič)

81 Čvanovi, Pri Pintarjevih  (Pintar, Štor, Kravos)

82 Pri Mlakarjevih (Mrevlje, Batič)

83 (Trošt, Krapež)

84 Božkovi, Smodinovi (Trošt, Krapež)

85 Pri Samoborcu, Pri Sajevcu (Vovk, Stopar)

86 Novakovi (Novak)

87 Pri Žefnih (Kravos, Črnigoj, Hrobat, Kočevar)

88 Čvanov (Belja, Kravos)

89 (Belja)

90 (Belja)

91 Beljavi (Belja, Toršt)

92 Apikovi, Zorzotovi (Stibilj, Trebižan)

93 Pri Drejčetevih (Kravos)

Projekt Hišna imena Vipavske je podprla Občina Ajdovščina.

DELITE