Hišna imena Vipavske (6): Tevče

 Hišna imena Vipavske (6): Tevče

Tevče pri Planini so bile prvič omenjene razmeroma zgodaj. Že leta 1300 se omenja vas Telzchacho apud Vipavum, Tevče pri Vipavi. 20 let kasneje pa najdemo drugo omembo, villa Telesach. Listini s prvo in drugo omembo hrani Državni arhiv v Vidmu (Fondo Patriarchato, fasc. 1).

V Tevčah živi 93 ljudi, po etnični sestavi pa je bilo leta 1991 v vasi 75 odstotkov Slovencev. Tevče so bile zgodovinsko pod župnijama Planina in Šmarje. Zato so posamezne knjige o prebivalstvu v župnijskem arhivu Planina vodene posebej, kot samsotojne knjige. Ohranjeni sta dve družinski knjigi (status animarum), prva iz leta 1822, druga pa iz 1969.  Tudi danes so Tevče del krajevne skupnosti Planina. Hišna imena, ki jih tu navajamo, so iz druge družinske knjige.

Projekt Hišna imena Vipavske je finančno podprla Občina Ajdovščina.

 1. Pri Bačerjevih (Bačer, Kržišnik)
 2. Pri Repnih (Kretič)
 3. Pri Lavretovih (Samec, Kržišnik)
 4. Pri Zborjačevemu Lojzetu (Kretič)
 5. Pri Zborjačevih (Kretič)
 6. Pri Tinnih (Samec)
 7. Pri Štrancarjevih (Štrancar)
 8. Pri Peckovih (Masten, Samec)
 9. Pri Šuškovih (Kretič, Kovač)
 10. Pri Joškavih (Kretič)
 11. Pri Paljkovih
 12. Pri Skončnih (Kretič)
 13. Pri Palkovih (Bačer)
 14. Pri Cilnih (Kobal)
 15. Pri Zganjkovih (Kobal)
 16. Pri Valiču (Valič)

16a Žefni (Valič)

17 Pri Samcovih (Samec)

18 Šuškovi, Pri Kobalovih (Kobal, Kovač)

19 Pri Gorjanovih (Kretič)

20 Pri Žibernovih (Žiberna, Bandelj)

20a Kobolovi

Projekt Hišna imena Vipavske je podprla Občina Ajdovščina.

DELITE