Kako najti nemška imena slovenskih krajev

 Kako najti nemška imena slovenskih krajev

Predstavljamo novo praktično rodoslovno orodje.

Orodje Lokalis je namenjeno iskanju kraja porekla in njegovi zgodovinski upravni umestitvi leta 1900. Ime izhaja iz nemščine (Lokalisierung), ki je bila v Avstro-Ogrski uradni jezik. Rodoslovci v uradnih dokumentih tistega časa naletijo na zapise krajev rojstva, poroke ali smrti, ki jih težko razberejo oz. ne vedo, za kateri kraj v resnici gre. Določenim krajem se je skozi čas spremenilo ime, hkrati pa se številni kraji z istim imenom pojavljajo širom po slovenskem prostoru (npr. Podgorje, Stara vas, Šmiklavž), da je potrebno najprej raziskati njihovo upravno pripadnost, preden nadaljujemo z rodoslovno raziskavo.

Poleg tega je stalna težava zanesljivost virov, ko na spletu iščemo nemške oblike imen slovenskih krajev. Zato se je porodila ideja, da bi naredili orodje, ki bi rodoslovcu pomagalo na dinamičen način iskati in pregledovati kraje. Popis prebivalstva iz leta 1900, iz katerega so bila v uradnem glasilu objavljena dvojezična imena krajev in ki je vključen v zbirko, vsebuje preko 11.000 krajev v deželah Kranjska, Primorska, Štajerska in Koroška. Pri tem dežele segajo preko sodobnih meja Republike Slovenije in so zajete z vsemi tedaj popisanimi podatki. V zbirki najdemo tudi največ slovensko zapisanih imen krajev poleg nemških imen (primerjano s popisoma 1880 in 1910) ter njihovo upravno pripadnost leta 1900 v občino, sodni okraj, okrajno glavarstvo in deželo, ki se pri vsakem kraju izpišejo hierarhično v nemški in slovenski obliki.

Tudi zapis v gotici (kurenti)

Velika dodana vrednost pa je zapis kraja v nemški kurenti, ki si ga rodoslovec lahko preslika za iskanje zapisov v matičnih knjigah 18. in 19. stoletja. Nabor imen krajev v zbirki Lokalis je tako najprimernejši za splošno rodoslovno uporabo, vključno za začetnika v rodoslovju. S pomočjo te zbirke lahko za obdobje 18. in 19. stoletja spoznamo zgodovinska poimenovanja naselij in njihovo upravno ureditev, kamor so vezani arhivski fondi, v katerih lahko najdemo dragocene zgodovinske osebne podatke. Prvo zbirko krajev v avstroogrskih deželah je na podlagi popisa iz leta 1900 objavil Janos Bogardi, vendar zbirka Habsburško cesarstvo (objava v letih 1903 do 1908) ni več dostopna.

Tako želimo s projektom Lokalis premostiti še eno težavo z dostopnostjo zbirk podatkov, ki nastane s smrtjo ali drugimi osebnimi okoliščinami urednikov spletnih strani, kjer so ti podatki objavljeni, ko postanejo nedostopne (npr. dr. János Bogárdi, dr. Josef Jerko, mag. Janez Toplišek).

Prednost orodja Lokalis je torej dinamični iskalnik, ki išče ne samo dobesedne navedke, ampak tudi podobne nize (kjer se kakšna črka ali dve razlikujeta), in uspešno premaguje slovenske šumnike. Za vsak kraj orodje izpiše tudi upravno pripadnost in izpis kraja v pisani gotici (kurenti). Preiskovanje oz. iskanje krajev poteka na dveh različnih/ločenih nivojih: (1) preko dinamičnega iskalnika; (2) preko dinamičnih spustnih menijev, s katerimi pregledujete celotno hierarhično ureditev na pokrajine, glavarstva, sodne okraje, občine in kraje.

Spodaj je link do spletnega mesta:

KLIK

Slovensko znanje

Orodje Lokalis je Uroš Ocepek (doktor računalniških znanosti) razvil v sodelovanju z Vlasto Knapič. Oba sta člana Slovenskega rodoslovnega društva (SRD) in uresničujeta njegovo poslanstvo: širiti znanje s področja rodoslovja.

DELITE