Ivan Coronini Cronberg, grof iz Šempetra

 Ivan Coronini Cronberg, grof iz Šempetra

Prav danes mineva 140 let, kar je v svojem dvorcu v Šempetru pri Gorici umrl grof Ivan Krstnik Coronini-Cronberg (Johann Baptist Alex Karl Ludwig Coronini von Cronberg), upokojeni avstrijski general, vojskovodja in cesarski vzgojitelj. Sicer smo o njem na FB že večkrat pisali. Poleg drugega je namreč zaslovel po tem, da je kar dvanajst let (1836-1848) vzgajal nadvojvodo Franca Jožefa, poznejšega dolgoletnega habsburškega vladarja.

Rojen v Gorici, umrl v Šemeptru

Grof Coronini se je rodil 16. novembra 1794 v Gorici. Zaradi služb se je veliko selil po tedanji habsburški monarhiji. Po koncu uspešne vojaške kariere leta 1865 pa se je za stalno naselil v Šempetru na goriškem podeželju in se posvetil družinskemu posestvu, ki ga je vodil do smrti.
S svojim nekdanjim varovancem, poznejšim cesarjem Francem Jožefom, je grof Coronini ohranjal stike predvsem s pismi. Kakšen ugled je užival v cesarjevih očeh, kaže dejstvo, da je bil kot edini nečlan cesarske hiše povabljen na slavnostno kosilo ob srebrnem jubileju cesarskega para spomladi 1879.
Ivan Krstnik Coronini je umrl 26. julija 1880 ob 10. uri zjutraj. V mrliški knjigi župnije Šempeter je zabeleženo, da je umirajoči grof prejel zakrament bolniškega maziljenja, ki mu ga je podelil tedanji šempetrski duhovni pomočnik Jožef Šauli. Grof Coronini je pokopan v družinski grobnici v Šempetru.
Največ prostora v slovenskem časopisju je umrlemu grofu namenil goriški tednik Soča (30. julij 1880). Poleg dolgih nekrologov in številnih sožalnih brzojavk, je poročal tudi o pogrebu, ki je bil za Šempeter očitno pravi spektakel: “Dasi je Šempeter samo navadna vas, vendar je bilo po oknih razvešenih črnih prtov in pregrinjal. Pet kanonikov iz stolne cerkve z drugimi duhovniki je šlo pred vozom, ki je peljal truplo rajncega Coroninija. Voz, sam na sebi dragotno in krasno narejen, bil je ves obsut z nenavadno velikimi venci in trakovi. Redka prikazen pri tako sijajnem pogrebu je bilo to, da so sprevod dostojanstvenikov tako rekoč oklenili domači ljudje. Spred je šla množica kmetov zad pa kmetic. Oboji so nesli debele sveče. Vojaška in mestna godba, vojaki in tukajšnji veteranci so se vrstili za njimi. Kakor o takih prilikah, so topovi razglašali zadnje pozdrave blagemu pokojniku. Naj v miru počiva!”

Cesar dvakrat na njegovem grobu

O pogrebu je poročal tudi ljubljanski Slovenski narod (31. julij 1880): “Grof Iv. Coroninijev pogreb v št. Petru pri Gorici 28. t m. je bil veličasten. Vsa Gorica in okolica se je trla ondi. A prostora je manjkalo pravega. Iz Beča je bil navzoč generalni adjutant Mondel v imenu cesarjevem.”
Cesar Franc Jožef I. je dvakrat obiskal grob svojega nekdanjega vzgojitelja (1882, 1900).

DELITE