Priimek Lukan je svetniški priimek. Kar sicer ne pomeni, da so prav vsi Lukani svetniki, marveč, da je priimek nastal iz imena svetnika. Torej gre za priimek iz imena, menski priimek. Sinovi Luka so postali Lukežiči, Lukeži, Lukančiči, ali pa tudi Luka. Luka kot priimek je sicer izginil, leta 1948 pa je še obstajal na Tolminskem. Ga pa najdemo še vedno veliko po svetu, 156.000, največ v Afriki.

Danes živi v Sloveniji 460 Lukanov, največ na Gorenjskem. Število rahlo narašča. Na celotnem planetu živi 2750 Lukanov: 820 v Ukrajini, 230 v ZDA, 200 v Kanadi, 140 v Nigeriji in 130 v Avstriji.

Poleg priimka Lukan imamo še njegovo različico, izpeljanko: Lukančič. Posebej v Poljanski dolini in Polhograjskem hribovju najdemo priimek včasih pisan kot Lukan, drugi kot Lukančič.

Poleg svetniškega imena pa sta še dve možnosti za nastanek priimka. O tem piše zadnji aprilski Gorenjski glas v rubriki z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki: Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan, Lukan, Lukančič, Luka.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

DELITE