Janko Rupnik: Logaško gospostvo

 Janko Rupnik: Logaško gospostvo

Ljubiteljski zgodovinar in rodoslovec Janko Rupnik bo v Logatcu predstavil nekatere značilnosti in posebnosti vpisov kmečkih posestev in drugih zemljišč skozi čas. Poseben poudarek bo na prostoru, ki ga danes pokriva Občina Logatec.

V predstavitvi bodo predstavljeni prvi znani zemljiški zapisi logaškega, ki segajo na konec 15. stoletja, kot tudi značilnosti današnjih digitaliziranih zemljiških knjig. Prek zapisov v urbarjih, katastrih in zemljiških knjigah se odraža razvoj našega prostora, posledično tudi njegovo družbeno in socialno življenje skozi posamezna zgodovinska obdobja, kar bo predavanje še posebej popestrilo.

Dogodek bo potekal v četrtek 16. septembra ob 19.30 na ploščadi pred Knjižnico Logatec oziroma v Prešernovi dvorani Narodnega doma (v primeru slabega vremena). Za obiskovalce je pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

DELITE