Rodilo se je skoraj enako število otrok kot v juliju 2020

V Sloveniji se je v juliju 2021 po začasnih podatkih rodilo 1.710 otrok, to je 3 več kot v juliju 2020. Na dan se jih je po začasnih podatkih rodilo povprečno 55 (toliko kot povprečno v juliju 2020).

Umrlo manj prebivalcev kot v juliju 2020

V juliju 2021 je po začasnih podatkih umrlo 1.523 prebivalcev Slovenije. To je 61 ali 3,9 % manj kot v juliju 2020. Na dan je v juliju 2021 po začasnih podatkih umrlo povprečno 49 prebivalcev (v juliju 2020 povprečno 51 na dan).

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v juliju 2021 v Sloveniji znašala –2,8 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 2,8 % prebivalcev manj kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v juliju 2021, je bilo po začasnih podatkih 978 ali 64,2 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019, je bilo to število za 2,3 % nižje.

Kaj kažejo podatki za avgust 2021?

Po prvih ocenah je v času od 1. do 22. avgusta 2021 umrlo 1.045 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.180.
Začasni podatki za avgust 2021 bodo objavljeni 7. 10. 2021.

Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Vir: Statistični urad RS, Darja Šter, Martina Žnidaršič

DELITE