Genealogija, v prevodu rodoslovje, je beseda, ki izhaja iz starogrščine. Genea pomeni rod, družina, potomec. V prenesenem pomeni besedo prevajamo tudi kot izvor ali poreklo. V slovenščini uporabljamo ustreznejše poimenovanje: rodoslovje.

Pomožna veda zgodovine

Kot pomožna zgodovinska veda je genealogija velikokrat povezana z drugima pomožnima zgodovinskima vedama, s heraldiko in veksikologijo. Grboslovjem in zastavoslovjem. Še pomembnejša za rodoslovca pa je paleografija, pomožna zgodovinska in arheološka veda o starih pisavah. Poleg znanja jezika je namreč za razumevanje starih pisav potrebno poznati zgodovinski okvir, okrajšave in zgodovinske izraze.

Genetika, isti koren, drugačen pomen

Isti koren ima izraz genetika, ki pa izhaja iz biologije in medicine. Proučuje dedovanje, lastnosti genov in DNK (ali DNA.  DNK je deoksiribonukleinska kislina je molekula, ki je nosi genetske podatke v vseh živih bitjih. njena glavna vloga  je shranjevanje ključnih bioloških informacij. V zadnjih letih postja genetika tudi pomožna zgodovinska ali rodoslovna veda, saj pomaga in dopolnjuje informacije, ki jih dobimo v arhivih.

Največja rodoslovna knjižnica na svetu, Salt Lake City, ZDA. Foto: Mojca S. Mamić

DELITE