Marija je v slovanski zgodovini najbolj priljubljenega ženskega imena Marija. Gre za ime Božje matere Marije, ki se je po vsem svetu širilo hkrati s širitvijo krščanstva. V Sloveniji se je začelo posebej širiti po koncu srednjega veka.

Jezikoslovci so podali kakih 60 različnih razlag pomena imena Marija. Najbolj sprejemljiva in verjetna je razlaga, da ime izhaja iz hebrejskega imena Mirjam v pomenu »tista, ki jo Bog ljubi«, »razsvetljevalka«, »gospa, vzvišena«. Razlaga »tista, ki jo Bog ljubi« temelji na povezavi imena Mirjam s staroegiptovsko besedo mry(t) v pomenu »ljubljena (od Boga)«.

Mozaik Marka Rupnika v Vrhpolju: prvi Jezusov čudež je bil zaradi vztrajne prošnje njegove matere Marije. Jezus je iz vode naredil vino. Foto (c): Tino Mamić www.tinomamic.eu

Angleško: Mary, skrajšano May

Francosko: Marie, manjšalno Marion, Manon

Italijansko: Maria, manjšalno Marietta, Maritta, skrajšano Rita

Nemško: Maria, Marei, Mia, Mieke, Mizzi, Ria

Špansko: María, manjšalno Marita

Rusko: skrajšano Mara, Marja, Manja, Maša

Mara, Marica

Najbolj znana Slovenka z imenom Mara je slikarka Mara Kralj (1909-2010), soproga ekspresionističnega slikarja Toneta Kralja. Ustvarila je znamenite lutke Butalci in Zvezdica Zaspanka.

Poglejmo si še razmeroma redko različico imena Marija, Mara. Poleg klasične razlage, da je Mara izpeljanka iz Marije, obstaja še ena. Namreč, da je to samostojno ime iz hebrejske besede MARA (MARAH), kar pomeni GRENKO. V prenesenem pomenu lahko prevajamo tudi z “nesrečen”, “žalosten”, “nesreča” ali “žalost”. Besedo najdemo tudi v Svetem pismu, ko so Izraelci prišli v kraj Mara: “Prišli so v Maro, pa niso mogli piti vode iz Mare, ker je bila grenka; od tod njeno ime Mara.” (2 Mz 15, 23) Prav kot osebno ime jo omenja tudi Biblija. Naomi, vdova, ki sta ji umrla tudi odrasla sinova, je rekla ljudem, naj je ne kličejo Naomi, ampak Mara: “Ne imenujte me Naomí, imenujte me Mara, zakaj Mogočni mi je poslal veliko bridkost.”

Ime Mara najdemo tudi med Italijani, Hrvati, Katalonci, Angleži in Španci. Zanimivo, da ime pišejo v vseh jezikih enako. Obstaja tudi moška različica imena: Mar v katalonščini in Maro v italijanščini in španščini. V Sloveniji je ime med 250 najpogostejšimi ženskimi imeni. Na 10.000 Slovenk pride sedem Mar. V državi jih trenutno živi 759. Ime je bilo najbolj priljubljeno med leti 1950 in 1970, zatem je število novorojenk z imenom Mara začelo padati. Vsaka tretja Mara živi v Ljubljani, vsaka osma pa v Slovenski Istri. Obstaja tudi pomanjševalnica, ki je še bolj priljubljeno ime: Marica. V Sloveniji trenutno živi 1592 Maric.

Jutri, na veliki šmaren zjutraj, bomo objavili še članek o razširjenosti imena Marija v Sloveniji in njenih drugih različicah.

DELITE