“Ob priimku Praprotnik hitro pomislimo na košato gozdno praprot. In njena njena semena, ki ti o kresni noči, če se usujejo v škorenj, storijo, da lahko razumeš jezik živali,” piše Tino Mamić v zadnjem Gorenjskem glasu, kjer opisuje, kako je nastal priimek Praprotnik.
Okoli tisoč Praprotnikov živi na svetu, 785 v Sloveniji, 105 v Avstriji (25 kot Praprotnig), 60 na Hrvaškem, 55 v ZDA. Največ Praprotnikov živi na Gorenjskem, v gorenjski statistični regiji kar 236. A gnezda priimka niso samo po Gorenjskem, eno je celo v Špetru v Beneški Sloveniji.

Znani ljubljanski bankir in podjetnik Avgust Praprotnik (1891-1942) je bil pred drugo vojno eden najbogatejših Slovencev, ustanovitelj gledališča v Ljubljani (1917), ki je vodil Zvezo industrijskih korporacij v Beogradu. Leta 1942 so ga likvidirali pripadniki Osvobodilne fronte. Decembra 1945 mu je, tri leta pokojnemu nova oblast zaplenila premoženje. Ta absurdna sodna odločba je bila razveljavljena šele leta 2017. Njegov rod izvira iz vikariata Podbrezje, kjer je leta 1754 živelo kakih 80 Praprotnikov.

Več o priimku je v dveh marčnih številkah Gorenjskega Glasa, ki ob petkih objavlja rubriko z naslovom Gorenjski priimki.

Rubriko pripravlja profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik in Primožič.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

Vpis daljnega prednika industrialca Avgusta Praprotnika, ki razkriva poreklo priimka. Matija Praprotnik in Marjeta iz Praproš sta 15. oktobra 1738 dobila hči Uršulo. Krstno knjigo, ki je za 17. stoletje izjemno čitljivo in pregledno napisana, hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1729-1757 Podbrezje, str. 56)
Obrobje gozda z obilo praproti. Foto (c): Tino Mamić

.

DELITE