Priimek Janša je nastal enako kot priimek Jančar, iz svetniškega imena Janez. Na Slovenskem j eime zelo priljubljeno, saj je priljubljen tudi svetnik. A simbolika kresovanja je še iz predkrščanskih časov pozna antike. Več o tem piše Gorenjski glas v zadnjih dveh petkovih številkah. Imamo dve gnezdi priimka. V Sloveniji živi 330 ljudi s tem priimkom. Priimek je endemično slovenski. Dva s tem priimkom sta poznana tudi v tujini: čebelar Anton Janša, katerega rojstni dan je OZN vzela za svetovni dan čebel in aktualni predsednik vlade Janez Janša, osamosvojitelj. Ali sta si sorodu in odkod izvirata lahko preberete v Gorenjskem glasu 24. junija in 2. julija v rubriki z naslovom Gorenjski priimki.   Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki: Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan, Lukan, Lukančič, Luka, Zupan, Župan, Zupančič, Župančič, Janša.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

DELITE