Priimek Zupančič je nastal iz Zupana. Gre za nekakšen poklicni priimek. Beseda je izjemno stara, praslovanska in označuje starešino.

Slovenski narod je zelo politično nadarjen. Čeprav je slovenska sodobna državnost stara dobrih 100, neodvisnost pa 30 let, bi lahko zaradi izjemno visokega števila »političnih« priimkov sklepali, da imamo Slovenci politiko v genih. 3116 Zupanov, 4618 Zupančičev, 2044 Zupancev, 147 Županov in 41 Župančičev nosi namreč poklicni priimek, ki je nastal iz poklica župana.
O priimku Zupan piše Gorenjski glas 14. in 21. maja, o priimku Zupančič pa 28. maja in 4. junija v rubriki z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki: Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan, Lukan, Lukančič, Luka, Zupan, Župan, Zupančič, Župančič.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

DELITE