Kdo so prebivalci Hrenovic pod Nanosom

 Kdo so prebivalci Hrenovic pod Nanosom

Kdo so bili prebivalci pražupnije Hrenovice pod Nanosom je zanimiva tema, ki ji je posvečen poseben večer v knjižnici v Postojni. Rodoslovna skupina za Hrenovice, v kateri so Nada Šantelj, Mirka König in Leon Drame bo predstavila značilnosti prebivalstva od  leta 1637 do danes. To bo v torek, 10. septembra ob 19. uri.

V pražupniji Hrenovice so ohranjene stare matične, krstne, poročne in mrliške knjige. Avtorji so pripravili preglednice, kjer je vidna sprememba prebivalcev hiš  po priimkih, hišnih imenih in njihovo spreminjanje v času. Za podatke v zgodnjem obdobju so si pomagali z urbarji, kasneje s katastri, predvsem s Franciskejskim in z zemljiško knjigo, v novejšem času pa s Prenumeracijo iz leta 1954 in s statusi animarum. Nenazadnje bodo predstavili hišna imena in grafične predloge. Odgovarjali bodo tudi na vprašanja obiskovalcev s pomočjo prikazov rodoslovnih programov.

Rodoslovna skupina za  Hrenovice že leta sistematično zbira podatke o prebivalcih Hrenovic in okolice. Ogromno podatkov so zbrali za zadnja štiri stoletja. Svoje dolgoletno delo so tudi javno predstavili. V pražupniji Hrenovice so ohranjene zelo stare matične knjige. Od 1657 imamo krstne, od 1670 poročne in od 1703 mrliške knjige. Pripravili so excel preglednico po hišah, kjer je vidna sprememba prebivalcev tako po priimkih kot hišnih imenih in njihovo spreminjanje v času.

Vse to so prikazali tudi z grafičnimi prilogami. Raziskovalci, ki to opravljajo povsem prostovoljno, so odgovarjali tudi na vprašanja obiskovalcev in to ponazorili s prikazi rodoslovnih programov, kjer imajo vnešene podatke. Prikaz je možen za rodovnike prednikov, potomcev določenega prednika in sorodstvene povezave.

Srečanje je bilo v soboto zvečer po maši. Zato so organizatorji pripravili dve vabili. Eno za “Nehrenovičarje”, drugo za “Hrenovičarje”. Eden od organizatorjev, Leon Drame, sodni izvedenec za rodoslovje, se namuzne in pojasni: “Hrenovičar je kdor ima prednike iz prafare Hrenovice in ne živi v fari. Drugi pa so Nehrenovičarji.”

Tokrat v Postojni bo srečanje predvsem za Nehrenovičarje.

DELITE