Ko nosiš priimek, ki ima enako ime kot kraj

 Ko nosiš priimek, ki ima enako ime kot kraj
Na Statističnemu uradu so poiskali enakozvočnice oz. enakopisnice med imeni naselij in imeni in priimki prebivalcev. Ugotavljali so torej, ali so kakšni priimki in imena prebivalcev glasovno oziroma pisno enaki imenu katerega od 6.035 naselij Slovenije.

Takih priimkov je 288, ima pa jih skupaj 37.963 prebivalcev. Najpogostejši taki priimki so: Breznik (tako se piše 1.686 prebivalcev), Pečnik (1.616), Javornik (1.112), Jamnik (1.094), Bukovec (1.025), Resnik (1.014). Priimki, ki so enaki imenom nekaterih naselij brez prebivalcev so: Slapnik (tako se piše 460 prebivalcev), Puc (392), Lisec (258). Priimek, ki je enak imenu po številu prebivalcev sicer največjega naselja iz tega seznama, je priimek Kamnik; tako se piše 161 prebivalcev Slovenije (naselje Kamnik ima 13.880 prebivalcev). Naselja z več kot 2.000 prebivalci, katerih poimenovanja so enaka priimkom nekaterih prebivalcev Slovenije, so še Mengeš, Hrastnik, Žalec, Metlika, Borovnica, Pivka.

Tudi med imeni prebivalcev najdemo taka, ki so glasovno in pisno enaka imenu vsaj enega naselja v Sloveniji. Takih je 52 ženskih imen in 49 moških imen. Najpogostejše žensko ime iz te skupine ženskih imen je ime Zala (tako je ime 4.730 prebivalkam), sledijo Lucija (3.812), Biljana (708), Draga (499), Mihelca (104). Najpogostejše moško ime iz te skupine moških imen je ime Primož (5.713), sledijo Anže (5.674), Urh (755), Florjan (384), Gaj (285), Vitan (203), Dane (164).

DELITE