Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v juniju 2022 rodilo 1.509 otrok, umrla pa sta 1.602 prebivalca.

Rodilo se je manj otrok

V Sloveniji se je junija rodilo 1.509 otrok. To je bilo 35 manj kot v juniju 2021. Na dan se jih je rodilo povprečno 50 (leto prej eden več).

Umrlo je manj prebivalcev

Junija sta umrla 1.602 prebivalca Slovenije. To je bilo 91 (5 %) manj kot v juniju 2021 in 97 (6 %) manj kot v maju 2022. Na dan je umrlo povprečno 53 prebivalcev (leto prej 56).

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom umrlih v junijih 2015–2019) je znašala 9,6 %.

Kaj kažejo podatki za julij?

Po prvih ocenah so med 1. in 17. julijem 2022 umrli 903 prebivalci Slovenije. V istem obdobju leta 2021 jih je umrlo 853.

Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)

1) Podatki za 2022 so začasni.

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno

1) Začasni podatki.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za 2022 so začasni. Začasni podatki za julij 2022 bodo objavljeni 7. 9. 2022. Končni mesečni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 23. 6. 2023. Začasne podatke o tedenski umrljivosti SURS posreduje mesečno na Eurostat.

Vir: SURS

DELITE