Mariborski arhiv prosi za pomoč

 Mariborski arhiv prosi za pomoč

Matične knjige z območja Nadškofije Maribor so od 20. oktobra 2020 brezplačno dosegljive na spletu. Digitalizirane matične knjige se hranijo na pomnilniškem strežniku Nadškofijskega arhiva Maribor od koder se – preko internetnega portala MatriculaOnline – prikazujejo uporabniku na domačen računalniškem zaslonu.
Nadškofija Maribor je v letu 2020 s prerazporeditvijo sredstev, ki jih za delovanje arhiva prejema od Ministrstva za kulturo, uspela zagotoviti denar za nakup in postavitev sodobnega pomnilniškega strežnika. Da bi omogočili hitro in nemoteno delovanje te opreme je potrebno redno vzdrževanje, posodabljanje in sčasoma tudi menjava iztrošenih tehničnih komponent. Za ta namen načrtujemo letno za okrog 800 evrov stroškov, ki jih ne moremo zagotoviti drugače kot z donacijami.
Zato prosijo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.
Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige


DELITE