Na današnji dan: Rapalska pogodba

 Na današnji dan: Rapalska pogodba

Predstavniki Kraljevine SHS (Slovencev, Hrvatov in Srbov) in italijanske vlade so 12. novembra 1920 podpisali pogodbo o razmejitvi – Rapalsko pogodbo.

Italiji so med vojno zavezniki obljubili za prestop iz ≫trojne zveze≪ k silam Atlante obsežna območja, poseljena s slovenskim in hrvaškim prebivalstvom. Zato so na jugoslovansko vlado pritiskale zaveznice iz vojne. To je bilo še posebno lahko potem, ko se je ameriški predsednik Wilson zaradi šibkega zdravja umaknil iz političnega življenja.

Jugoslavija se je z rapalsko pogodbo odrekla Goriški, delu Notranjske, Trstu, Istri, Zadru in otokom Cres, Lošinj, Lastovo ter Palagruž. Reka je najprej dobila status svobodnega mesta, čez dve leti pa je Jugoslavija priznala Italiji suverenost tudi nad njo.

S podpisom pogodbe je prišlo pod Italijo več kot pol milijona Slovencev in Hrvatov, ki so bili izpostavljeni grobemu nasilnemu poitaljančevanju.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE