Včasih smo Slovenci v zadregi, ko naj bi opozorili na pomembno slovensko žensko iz preteklosti. Vzrok je tudi v tem, da se je za nekatere začela zgodovina leta 1941 … No, ni bilo tako. 24. marca 1883 se je na primer rodila v Ljubljani slovenska političarka, publicistka in novinarka Alojzija Štebi.

Po maturi na učiteljišču v Ljubljani je službovala v raznih šolah na Koroškem in Gorenjskem. Od 1912 je delala v uredništvu glasila Jugoslovanske socialnodemokratske stranke Zarja, in to od julija 1914 kot urednica. Urejala je tudi razne socialnodemokratske liste in revijo Demokracija. Ob koncu 1. svetovne vojne je sodelovala v založniški zadrugi Slovenska socialna matica. V letih 1918 – 1940 je delovala v različnih uradih za socialno politiko v Ljubljani in Beogradu.

V JSDS jo je privedla predvsem želja po spremembi podrejenega položaja žensk v družbi. Zavzemala se je za urejeno in mirno reševanje ženskega vprašanja ter zavračala radikalne zahteve. Napisala je knjigo Demokratizem in ženstvo. Delovala je v Feministični aliansi, jo zastopala na mednarodnih kongresih ter urejala njeno glasilo Ženski pokret.

Slika: Wikipedija

DELITE