Pesnika, pisatelja in mariborskega škofa Antona Martina Slomška, ki se je rodil 26. novembra 1800 na Slomu pri Ponikvi, je papež na obisku v Mariboru 19. septembra 1999 (umrl je 4. septembra 1862) razglasil za blaženega. Spada med narodne buditelje in prosvetlitelje 19. stoletja, ki so vnemali ljudstvo za slovenstvo in slovensko besedo.

V Celovcu je končal bogoslovje in kot kaplan služboval na Bizeljskem, v Novi Cerkvi (Strmec pri Vojniku), bil je spiritual v Celovcu, nadžupnik v Vuzenici, kanonik v Št. Andražu na Koroškem. Leta 1846 je postal opat v celjski mestni župniji, že maja istega leta pa je bil imenovan za lavantinskega škofa v Šent Anrdražu na Koroškem. Po njegovi zaslugi so sedež škofije leta 1859 prenesli iz ponemčenega obrobja v Maribor, na bolj ali manj strnjeno slovensko ozemlje. Tako so bili v škofiji zajeti skoraj vsi štajerski Slovenci. S tem je odločilno posegel v zgodovino Slovencev. S sedežem škofije v Mariboru so ustanovili tudi bogoslovje in popolno visoko bogoslovno šolo. Na ta način je Maribor čez noč postal visokošolsko središče z vso možno univerzitetno prihodnostjo.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE