Na današnji dan: Avstrijsko preštevanje

 Na današnji dan: Avstrijsko preštevanje

V kolikšni meri naj Avstrija spoštuje svojo državno pogodbo? To naj bi ugotovili 14. novembra leta 1976 s štetjem, s katerim so hoteli ugotoviti številnost slovenske in hrvaške manjšine. To naj bi bila podlaga za izpolnjevanje manjšinskih pravic po 7. členu avstrijske državne pogodbe. Obe manjšini sta štetje bojkotirali v prepričanju, da številnost ne more biti podlaga za izpolnjevanje pravice.

V povojnih letih je avstrijska vlada Slovencem najprej priznala zasluge za boj proti nacistični oblasti in sprejela ukrepe v korist Slovencem. Razveljavila je izselitvene ukrepe, vrnila posestva pravim lastnikom in dovolila koroškim Slovencem vsakršne organizacije. Uvedena je bila obvezna dvojezična šola za vse učence ne glede na njihov materni jezik. Tak odnos pa je bil kratkotrajen.

Do leta 1958 so se v Avstriji opomogle nemške nacionalistične sile in dvojezična šolska ureditev je padla. Avstrijske oblasti niso bile pripravljene priznati obstoja slovenskega prebivalstva na avstrijskem Štajerskem, čeprav jih je 7. člen avstrijske državne pogodbe obvezoval k zaščiti Slovencev na Koroškem in Štajerskem ter Hrvatov na Gradiščanskem.

DELITE