Slovenski prosvetljenec, gospodarstvenik, naravoslovec, pesnik, kritik, prevajalec in mecen slovenske književnosti Žiga (Sigismundus) Zois, baron Edelsteinski se je rodil 23. novembra 1747 v Trstu. Medtem, ko je znano njegovo mentorsko in mecensko delo, je manj znana njegova gospodarska dejavnost.

Bil je sin bogatega trgovca, posestnika in barona. Od očeta je kupil železarno v Mislinji, nato dobil v dar donosno javorniško železarno in kupil Plavž na Jesenicah ter obrat v Mojstrani ter oba kmalu prodal. Izumil je puhalnik za plavž in predlagal več tehničnih izboljšav v graverstvu, puškarstvu, zvonarstvu, steklarstvu, keramiki. Leta 1791 je dal zgraditi plavž v Bohinjski Bistrici.

Gorenjske fužine so kljub prizadevanjem za posodobitev poslovale z izgubo. Zois se je začel zadolževati pri bankah in izdajati menice. V času Ilirskih provinc je nazadovanje pospešila še francoska oblast s celinsko zaporo ter rednimi in izrednimi davki. Pred smrtjo je bil prisiljen iskati kupce za propadajoče metalurške obrate in drugo premoženje.

Fotografija: Wikipedija

DELITE