Na današnji dan: Bitka za šolo

 Na današnji dan: Bitka za šolo

Prosveta in kultura sta bili polji, na katerih se je z začetkom Države SHS odvijal boj za prevlado med katoličani in laično usmerjenimi liberalci in socialisti. Na poudarjena opomina katoliške cerkve in vodstva SLS, naj demokratsko-socialistična vlada ne poskuša popolnoma unificirati in laicizirati šole ter iz nje odstraniti vpliv cerkve, je socialistični Naprej 22. septembra 1919 zgubil potrpljenje in v prav neizbranem jeziku zapisal: ≫Dijak, ki vendarle dela z razumom, ki je zmožen misliti s svojo glavo, se gotovo ne zmeni za protilogično čvekanje popov. Vse besedičenje papeževega hlapca zadene samo na posmeh.

Sramotno bi bilo za dijaštvo, če bi še danes ne sprevidelo, da ta vera v spreminjanje vina in kruha v boga, v brezštevilne svetnike in vdove božje, hudiča in ne vem v kaj še vse, nima resne znanstvene podlage.≪

Slovenec je na to odgovoril 28. septembra, da sicer ne želi kulturnega boja, če pa mu ga kdo vsiljuje, ≫ga bo sprejel in bojeval s tisto odločnostjo, ki jo daje človeku sveta vera≪.

Fotografija je simbolična.

DELITE