Slovenski skladatelj Blaž Arnič se je rodil 31. januarja 1901 v Lučah ob Savinji. Od leta 1945 je bil redni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je eden najbolj izrazitih slovenskih simfoničnih skladateljev. Najprej se je opiral na tradicijo Antona Brucknerja in ruske peterice, potem pa je izoblikoval lasten slog, ki bi ga lahko poimenovali tudi neoromantični realizem.

Njegov cilj je bila realistična programatika, ki izvira iz ljudskih pripovedk, podob slovenske gorske narave in neposredne angažiranosti umetnika glede na okolje, v katerem živi. Zato je glasbena oblika pri njem bolj ali manj svobodna, saj bi ga sicer vezala v njegovem izrazu.

Napisal je vrsto simfoničnih pesnitev (Ples čarovnic, Zapeljivec, Gozdovi pojejo …). Poleg glasbe za zbore, samospevov, klavirskih in komornih del je napisal še devet simfonij, nekaj koncertov za najrazličnejše inštrumente, uverturo h komični operi, živo in lahkotno delo, ki je nastalo ob zaključku študija na Dunaju ter kantato Z vlakom na besedilo Otona Župančiča.

Fotografija: Wikipedija

DELITE