Na Jesenicah se je rodil 12. junija 1832 slovenski duhovnik, strokovnjak za planinsko gospodarjenje Janez Mesar. Bohinjci se imajo za svoj znameniti bohinjski sir zahvaliti njemu.

Janez Mesar je kot duhovnik 30 let župnikoval v Bohinjski Bistrici. Zaradi gospodarskih potreb prebivalstva je vstopil tudi v politiko in je bil od leta 1891 do smrti poslanec v kranjskem deželnem zboru.

Zelo dobro je poznal stiske tamkajšnjih kmetov. V iskanju poti za izboljšanje njihovih gospodarskih razmer je našel enega od izhodov v sirarstvu in znal pri tem izkoristiti tudi pomoč dunajske vlade. Leta 1873 je z njeno pomočjo potoval v Švico, kjer je raziskoval tamkajšnje sirarstvo in iskal način, kako bi ga prenesel v domače kraje.

Naslednje leto je ustanovil sirarsko zadrugo za Bohinjsko Bistrico, Bitnje in Lepence. Kmalu so ji sledile še druge. Prvi učitelji sirarstva so se izučili na Tolminskem, kjer so imeli švicarskega učitelja. Ta je prišel pomagal tudi Mesarju in tako so se tu uveljavile švicarske metode sirarjenja. Leta 1876 so imeli v Bohinju že štiri učitelje sirarstva na švicarski način.

Razmah sirarstva je za seboj potegnil tudi širitev živinoreje. V dogovoru s Kranjsko kmetijsko družbo je širil Mesar sirarstvo tudi na kamniško, vipavsko in snežniško območje. Tudi tam so po njegovi zaslugi ustanavljali mlekarske zadruge.

Fotografija: Bohinjska Bistrica – Wikipedija

DELITE