Tržaški časopis Edinost je 11. avgusta 1907 zapisal: ≫Naša moraš biti Adrija. Brez morja Adrijanskega in velikega trgovinskega emporija ob njem ne bi bilo več Slovencev. To morje in naš Trst v tujih rokah bi bil naš grob.≪

28. aprila 1912, pet mesecev pred izbruhom prve balkanske vojne, pa je šla Edinost še dlje in pribila: ≫Ali pridejo Jugoslovani izven monarhije k nam ali mi k njim! Oni del, ki bo imel večjo atrakcijsko silo, oni bo tudi privlačeval na sebe ostali del, Zagreb ali Belgrad? Z monarhijo ali proti njej? …Trst postaja vedno bolj slovanska luka. Seveda je od slovanske luke do luke Slavije še velik korak. A v nas je trdna volja, da izvršimo tudi ta korak.≪

V mesto, v katerem so se usidrale pomembne kapitalske ustanove, kot je bila Kranjska industrijska družba, so se začele zgrinjati množice italijanskih, furlanskih, predvsem pa slovenskih proletarcev, kar je pognalo strah v kosti lokalni oligarhiji, prepričani, da gre za načrtno politiko, uperjeno proti njej.

DELITE