Na današnji dan: Dan slovenske vojske

 Na današnji dan: Dan slovenske vojske

15. maj praznuje Slovenska vojska svoj dan. Na ta dan leta 1991 je Predsedstvo R Slovenije sprejelo smernice za obrambo Slovenije. V vadbenih centrih na Igu in v Pekrah so tedaj začeli izobraževali prvih 120 oziroma 180 slovenskih vojakov. Sicer se je na 15. maj, vendar točno eno leto pred trem, to je leta 1990, zgodil za Slovenijo še en zelo pomemben dogodek: JLS je začela razoroževati tedanjo Teritorialno obrambo.

Sredina maja je bila z vidika varnostno-obrambnih priprav ključna, če ne celo najpomembnejša. Janez Janša kot zelo pomembne ocenjuje smernice za obrambo Slovenije, sprejete ≫pet minut pred dvanajsto≪, saj se je že čez dober teden zgodil incident v Pekrah, ko so bili nekateri ukrepi iz smernic že uporabljeni, ≫preden se je dobro posušilo črnilo na žigu≪. V smernicah je bilo razdelanih šest možnih variant odpora ob šestih možnih oblikah agresije na Slovenijo ob razglasitvi samostojne države. Smernice, ki jih je predsedstvu razložil republiški sekretar Janez Janša, so bile obravnavane pod drugo točko, ki se je glasila Uresničevanje plebiscitne odločitve o suverenosti in samostojnosti RS. ≫V skladu s smernicami bo Predsedstvo sklepalo o začetku izvajanja posamezne aktivnosti glede na politično in varnostno situacijo v procesu uresničevanja plebiscitne odločitve tako, da bodo posamezni ukrepi uresničeni, če bo to potrebno.≪

Zgodovinar dr. Božo Repe je na temelju magnetograma te seje predsedstva zapisal, da se je slovensko vodstvo s sprejetjem ukrepov pripravljalo na vojno operacijo, kar je razbrati iz besed Milana Kučana: ≫Gre za odločitve, operativne in tudi dejanske, o načinu in času uresničitve plebiscitarne odločitve Slovencev. Zelo rad bi ugotovil, preden začnemo z razpravo, ali si je kdo premislil. Sedaj je še čas, da to ugotovimo, ali pa, da pač tistega pri teh odločitvah z njegovo odgovornostjo ne bo zraven. Seveda bi mi bilo zelo ljubo, če bi lahko ugotovil, da si ni nihče premislil. Torej mi je v veliko zadovoljstvo, da lahko ugotovim …≪ Ciril Zlobec: … ≫da strahljivca v celem ni imel števili,≪ je razbrati iz magnetograma.

Tako je dobrega pol meseca po sestanku Demosovih prvakov na Račjem otoku tudi znotraj razširjenega predsedstva prišlo do svojevrstnega ≫zavedanja in ovedanja≪ resnosti situacije in prevzemanja polne odgovornosti za projekt osamosvojitve, vključno z morebitno posledico oboroženega odpora oz. obrambe ter zavarovanja plebiscitarne odločitve.

Naslovnica: Zastava slovenske vojske/Wikipedija

DELITE