Na današnji dan: dr. Janez Bleiweiss

 Na današnji dan: dr. Janez Bleiweiss

Slovenski časnikar, politik, zdravnik in živinozdravnik Janez Bleiweis se je rodil v Kranju 19. novembra 1808. Urejanje Novic mu je prineslo vodstvo v slovenski politiki. Ob revoluciji leta 1848 še ni užival posebne priljubljenosti. Glede slovenskih političnih zahtev je bil za postopno in zmerno pot, vendar je pri nadvojvodi Janezu načel vprašanje Zedinjene Slovenije in v javnosti branil njeno upravičenost. Leta 1861 je bil že najbolj znan in priljubljen predstavnik slovenstva. V šestdesetih letih je dobil vrsto priznanj in ime očeta slovenske domovine. Aktivno se je vključil v taborsko gibanje in 17. maja 1869 tudi organiziral vižmarski tabor. Bleiweis je postal simbol narodnega voditelja. Leta 1881 je dobil red železne krone 3. stopnje in plemstvo z nazivom vitez Trsteniški, ker njegov rod izvira iz Trstenika. Vse življenje se je boril proti primitivnosti in patriarhalnosti. Prizadeval si je vzgojiti kmeta in obrtnika v gospodarsko sposobnega, nacionalno osveščenega in politično trdnega človeka.

Foto: Wikipedia

DELITE