V Benetkah so 14. avgusta 1931 ustanovili Zavod za agrarni preporod treh Benečij. Zavod je imel v svojem programu razlaščanja slovenske in hrvaške posesti v skladu z okrožnico notranjega ministrstva z dne 24. junija, ki se je glasila: ≫Ta zemljišča so danes v rokah drugorodcev, kar ima nevšečnosti za politični red. Razlastitev naj bi se izpeljala v desetih letih … posestva naj bi se potem prepustila kmetovalcem – fašistom ali bivšim borcem iz starih pokrajin …≪

To je bil program ≫etnične bonifikacije≪, ki pa ne bi smel zbujati suma, da gre za specialno odredbo proti drugorodcem.

Januarja 1937 je Zavod dobil pravico, da sme na lastno pobudo in s pravico prioritete razlastiti katerokoli posest, če je v skladu z namenom njegovega delovanja. Zanimivo je, da je zavod med drugo svetovno vojno tudi razširil svoj delokrog na priključeno Ljubljansko pokrajino.

Fotografija: Wikipedija

DELITE