29. marca 1874 se je v Kamniku rodil slovenski general in pesnik Rudolf Maister, ki je s premišljenim delovanjem ohranil Maribor in severno mejo za Slovenijo. Opravil je več šol za častnike, napredoval v stotnika in postal poveljnik podčastniške šole.

Na začetku 1. svetovne je služboval v Mariboru, kjer je kot major postal poveljnik črnovojniškega okrožnega poveljstva. Povezan je bil z vodilnimi slovenskimi politiki. Ko se je mariborski mestni svet odločil za priključitev Maribora k republiki Nemška Avstrija, je Maister povabil v svoje čete slovenske vojake, vojake nemške narodnosti pa je odslavljal. Razglasil je mobilizacijo.

1. novembra 1918 je prevzel poveljstvo nad Mariborom in Spodnjo Štajersko. Štajersko je podredil oblasti Narodnega sveta za Štajersko, svet pa ga je povišal v generala. Novembra 1918 je že imel slovensko vojsko z okoli 4000 vojaki in 200 častniki.

S svojo vojsko je razorožil nemško varnostno stražo, to je vojsko nemškega mestnega sveta, in jo razpustil. Zasedel je slovensko narodno mejno na Štajerskem. Po tem območju je po končani vojni skoraj v celoti potekala tudi državna meja. Z

avstrijskim obmejnim poveljnikom je sklenil pogodbo o črti med svojo in avstrijsko vojsko na Štajerskem in Koroškem. Tako je pripravil izhodišče za zasedbo Koroške, vendar pa mu vlada v Ljubljani ni dovolila nadaljnjega napredovanja.

Ko je prišlo konec maja 1919 do jugoslovanske ofenzive na Koroškem, je Maister uspešno vodil enega od petih napadalnih odredov. Po zmagi in premirju je prevzel poveljstvo Koroškega obmejnega poveljstva. Njegova oblast je zajemala cono A plebiscitnega ozemlja. Maister je bil izvoljen za častnega predsednika Narodnega sveta za Koroško. 18. septembra 1919 se je moral po sklepu plebiscitne komisije umakniti s Koroškega. Postal je mestni poveljnik v Mariboru, leta 1923 pa je bil v nejasnih okoliščinah, star 49 let, upokojen kot divizijski general. Kot upokojenec je živel v Mariboru.

Fotografija: Wikipedija

DELITE