Na današnji dan: Gruberjeve prekop

 Na današnji dan: Gruberjeve prekop

Ljubljana je imela vedno probleme s poplavami. Da bi položaj izboljšali, so zgradili Gruberjev prekop in 25. novembra 1780 vanj spustili vodo. Predračun za izkop kanala in gradnja mostu je predvideval 82.000 goldinarjev, porabili pa so jih 220.000.

Kmalu po dograditvi se je gladina vode na barju znižala za 70 cm, velike površine so se osušile in jih je bilo mogoče obdelovati.

Gabrijel Gruber je bil izobraženi mehanik in hidravlik, arhitekt in gradbenik. Vodstvo gradnje prekopa so mu zaupali leta 1771, graditi pa so ga začeli eno leto kasneje. Graditelji so do leta 1777 porabili že skoraj dvojna proračunska sredstva in Gruber se je moral zagovarjati na Dunaju, končno pa so ga odstavili in zaupali graditev kanala inženirskemu podpolkovniku Vincencu Struppiju. Gruber je moral leta 1784 dobesedno pobegniti iz Ljubljane, ker so ga dolžili prisvajanja denarja. Odšel je v Rusijo in v Petrogradu postal jezuitski general.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE