Italijanska vojska je 24. maja 1915 začela z zasedbo slovenskega ozemlja, ki ga je končala v prvih junijskih dneh. Zasedla je ozemlje na desni strani črte, ki jo je zarisala soška fronta, ozemlje je spadalo v deželo Goričko-Gradiščansko, v kateri je živelo 260.000 prebivalcev.

Italijanske zasedbene oblasti so v prvih tednih zasedbe aretirale 18 slovenskih duhovnikov, vaške župane in učitelje ter jih internirale v notranjost Italije. Slovenske vasi ob frontni črti so izpraznili, prebivalce odpeljali v zaledne vasi, večino pa razselili po Italiji. Slovenska tla od Rombona do morja so postala prizorišče krvavih bojev in vojaških taborov, prebivalstvo pa se je moralo umakniti. Postali so begunci. Iz Goriške in Posočja je v maju odšlo na Kranjsko, Štajersko in v begunjska taborišča na Avstrijskem okoli 80.000 Slovencev, z desnega brega fronte pa so italijanske oblasti izgnale okoli 12.000 Slovencev.

DELITE