Slovenski politik in javni delavec, ljubljanski župan Ivan Hribar, ki je postal slovenska legenda, se je rodil 19. septembra leta 1851. Zaradi zaslug pri ustanovitvi slovenske univerze je postal njen častni doktor.

Ljubljanski župan je bil 14 let, od leta 1896 do 1910. Vodil je tudi obnovo Ljubljane po potresu, bil glavni nosilec vseslovanske ideje na Slovenskem. Med drugim je tudi podpisnik odloka ljubljanskega občinskega sveta, s katerim so 30. januarja 1900 uvedli javne napise za ceste, ulice in trge v slovenščini. Zaradi odpora nemških prebivalcev leta 1910 cesar ni podprl njegove šeste izvolitve.

Med vojno je bil v letih 1914 in 1915 zaprt, kasneje pa do leta 1917 konfiniran v taborišču. Leta 1918 je bil član Narodnega sveta v Ljubljani in osrednjega odbora Narodnega sveta v Zagrebu. Bil je glavni govornik na proslavi osvoboditve 29. oktobra 1918 v Ljubljani. V narodno vlado Ivana Hribarja niso vključili. Čeprav se je imel za jugoslovanskega nacionalista, se ni nikdar odrekel Sloveniji, njenim posebnostim in potrebam. Poraz Jugoslavije na začetku 2. svetovne vojne ga je tako strl, da je končal življenje s samomorom.

Fotografija: Wikipedija

DELITE