Slovenski kronist in zgodovinar Janez Gregor Dolničar je bil v Ljubljani mestni notar, tajnik Dizmove bratovščine in soustanovitelj Academie operossorum. Rodil se je 10. marca 1655.

Pomembno je predvsem Dolničarjevo zgodovinsko raziskovanje. V očetovo družinsko kroniko (bil je ljubljanski župan) je vnašal nove podatke in v nemško pisanih zapiskih ohranil mnogo pomembnih podatkov iz naše zgodovine.

Dolničar je bil pobudnik in svetovalec pri vseh umetnostnih načrtih in njihovih realizacijah v Ljubljani, kjer je po njegovi zaslugi zmagal italijanski zreli barok in odmeval tudi v širšem kranjskem zaledju. Že ob zidanju stolnice je pritegnil pomembne tuje umetnike, za vzgojo domačega naraščaja pa si je zamislil Akademijo treh umetnosti, slikarstva, kiparstva in stavbarstva (Academia trium artium), ki pa se ni uresničila.

Dolničarja bi lahko imenovali pravega barokizatorja Ljubljane. Njegov popis stare in nove ljubljanske stolnice je hkrati naš prvi teoretični spis o umetnosti, a tudi drugi rokopisi (med drugim o ljubljanski mestni hiši) so nepogrešljivi viri za slovensko umetnostno in kulturno zgodovino.

Fotografija: Wikipedija

DELITE